sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2012-11-27
Fiskerforskere blir kjøpt og betalt av kraftutbyggere
Fiskerforskere blir kjøpt og betalt av kraftutbyggere
Breim Kraft får ikke bygge ut hele Breimselva, fastslo politikerne i Gloppen i sitt siste formannskapsmøte. Foto: Eivind Fossheim.
Enten gjorde ikke fiskeforskeren jobben sin eller så lot han seg kjøpe av Breim Kraft til å komme med en uttalelse som var skreddersydd for en full utbygging av Breimselva. Fiskeguiden.no avslørte svakheten ved forskerens rapport og nå har politikerne valgt en utbygging som skjermer den viktigste delen av gytestrekningen for storørreten i Breimsvatnet.
Fiskeguiden.no har flere eksempler på oppdragsforskere som lar seg lede til å komme med uttalelser som passer oppdragsgivere. Fiskeguiden.no anmoder derfor fylkesmennene og NVE om å benytte forskere fra NINA i vassdragssaker der verdifulle fiskebestander er involvert eller som er i strid med det nye EU´s vanndirektiv.
Fiskeguiden.no vil i tillegg påpeke de stadig lavere strømprisene og de økte kostnadene ved overføringslinjer som gjør at en masse av småkraftverk ikke blir lønnsomme i forhold til de skader som påføres naturlandskapets plante- og dyreliv, inklusiv fiskeressursene.
Les mer om Breimselva på Fiskeguidens spesialside.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS