sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2012-12-17
Gaula-fiskere må gjenutsette all hunnlaks i juli og august
Sportsfiskere i Gaula må neste sommer sette ut igjen all hunnfisk som de får både i juli og august . Døgnkvoten blir fortsatt en fisk og kontrollen skjerpes. Det blir trolig konklusjonen når fiskereglene blir fastsatt i et styremøte i elveeierlagene onsdag kveld.
Årsaken er at årets fiske gikk for hardt ut over gytebestanden og at man derfor neste år øker utsettingsplikten for hunnlaks til både juli og august i hele elva. - Vi vil ikke ha skylden for et altfor hardt fiske på vår frie kortsone nedenfor Gaulfossen. Mange fiskere på eksklusive vald lenger oppe i elva, reddet fiskeferien ved å kjøpe fiskort hos oss, sier lederen Arild Gjertsen i Melhus Jeger- og Fiskerforening til Fiskeguiden.no. Foto: Eivind Fossheim.

Over halvparten av fisken i Gaula ble tatt nedenfor Gaulfossen

I Gaula ble over 50 prosent av all laks tatt nedenfor Gaulfossen, der laksen lett blir stående lenge og har vanskeligheter med å komme seg videre.
Under de ekstraordinære flomforholdene i juni og juli ble mye av oppgangslaksen feid på sjøen igjen. Dermed ble den samme laksen fisket på flere ganger på den samme strekningen nedenfor Gaulfossen.
Også på vår strekning var det bare lov å ta en fisk i døgnet, men siden mye av strekningen nedenfor Gaulfossen har et ubegrenset kortsalg, ble fiskepresset her ekstra stort.

All hunnfiske settes ut igjen i juli og august

Det er nå altfor lite gytefisk igjen på flere av de viktige gytestrekningene. Hunnfisken må neste år skjermes . Neste sommer må all hunnfisk gjenutsettes i juli og august, mener de fleste elveeiere som Fiskeguiden har snakket med.

Arild Gjertsen

Melhus Jeger- og Fiskeforening påtar seg ikke skylden

Daglig leder Arild Gjertsen (bildet) i Melhus Jeger- og Fiskeforening er enig om at all hunnfisk må gjenutsettes i juli og august og at døgnkvoten på en fisk og årskvoten på 8 laks blir opprettholdt. Men han godtar ikke påstanden om at det er det ubegrensede kortsalget på deres 4 kilometer lange fiskestrekning nedenfor Gaulfossen som har skylden for at det er så lite gytefisk igjen i resten av vassdraget.

Fiske for folk flest

Melhus Jeger- og Fiskeforening har som klart mål å forvalte en fiskestrekning der folk flest kan komme til, for allmennheten som ikke slipper til, eller har råd til å leie seg inn , på de eksklusive og til del lukkede strekningene i andre deler av vassdraget.

Ubegrenset kortsalg til 400 kroner døgnet

Foreningen leier fisket av grunneiere på 5 års-kontrakter, og er fornøyd om fiskekortene til 400 kroner døgnet dekker utgiftene. Etter tre år med underskudd ble det nå balanse i regnskapet.

- Fiskere på eksklusive vald redder fiskeferien hos oss!

Grunneiere og sportsfiskere ovenfor Gaulfossen har ingen grunn til å gi oss skylden for sen oppgang eller mindre av laks lenger oppe i elva, mener Gjertsen. Veldig mange av fiskere på eksklusive vald ovenfor Gaulfossen berget fiskeferien sin ved å kjøpe døgnkort hos oss, sier Gjertsen.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS