sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2013-02-19
Laksefiske med fang og slipp i 45 av 90 fiskedøgn
Direktoratet for naturforvaltning bør vurdere å innføre en fisketid fra 1.juni til 1.september i alle norske laks- og sjøørretelver. Etter 15.juli og frem til fredningstid bør all fangst gjenutsettes. Dette vil sikre elvene nok gytefisk, gi adgang for flere sportsfiskere fra inn- og utland og gi elveeierne og resten av lokalsamfunnet betydelige inntekter, skriver Fiskeguiden.no i et forslag som er sendt DN, Norske lakseelver og Norges Jeger- og Fiskerforbund.
Direktoratet for naturforvaltning bør vurdere å innføre en fisketid fra 1.juni til 1.september i alle norske laks- og sjøørretelver. Etter 15.juli og frem til fredningstid bør all fangst gjenutsettes. Dette vil sikre elvene nok gytefisk, gi adgang for flere sportsfiskere fra inn- og utland og gi elveeierne og resten av lokalsamfunnet betydelige inntekter, skriver Fiskeguiden.no i et forslag som er sendt DN, Norske lakseelver og Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Komplisert norsk lakseforvaltning

Det finnes neppe noe annet land med mere kompliserte fiskeregler og fisketider enn de norske laks- og sjøørretelvene. Ikke bare tar det vinter og vår før myndighetene kan bestemme seg for sommerens fiskebestemmelser. Avgjørelser blir tatt altfor sent, og endog midtveis i sesongen kan det bli bråstopp i fisket dersom forvaltningen finner ut at det er for lite gytefisk på elva.

Altfor sene avgjørelser

Det betyr at elveeiere ikke kan gi sine gjester noe endelig svar når de kan fiske før tett opp under fiskestart, mens norske og utenlandske sportsfiskere heller ikke kan planlegge sine ferier og fisketurer før i siste liten. Fiskeguiden no er klar over at endringer i fisketider og regler må innom en rekke høringsinstanser før Direktoratet for naturforvaltning tar de endelige beslutninger, men det bør være en grense for hvor lang tid det skal ta. Nå er selvsagt laksefiske noe alle mener de har greie på og kan uttale seg skråsikkert om, men fagfolkene i DN må nå sørge for å skjære gjennom infostrømmen fra alle mulige hold og gjøre sine vedtak på de faglige premisser.

Hva har Mattilsynet med fisketider å gjøre?

Lakseforvaltningen får det ikke lettere når også Mattilsynet kommet inn med synspunkter om at de i noen mindre elver med liten og varm sommervannføring bør fiskes hardere for å hindre sykdomsutbrudd som furunkulose. Mattilsynet burde vite at også større vassdrag som Numedalslågen har vært rammet av furunkulose ved varm sommervannføring, og at den faren ligger latent i mange vassdrag uten at det må benyttes som et argument for å øke fisketrykket. Furunkulosefaren er en bagatell i forhold til andre trusler for villaksen, mener Fiskeguiden.no Mattilsynet bør heller konsentrere kreftene sine om å påvirke kraftverk til å øke minstevannføringen i elver der furunkulose kan oppstå. De bør holde fingrene av fatet når det gjelder forvaltningen av villaksen og heller pålegge oppdrettsnæringen å redusere skadene på villaksen og gjøre produksjonen sin mer bærekraftig, mener Fiskeguiden.no

Forslag til ny strategi for laks- og sjøørretelvene

Fiskeguiden.no inviterer Direktoratet for naturforvaltning til å vurdere en ny forvaltningsstartegi for alle norske laks- og sjøørretvassdrag:
Laks- og sjøørretfiske starter 1.juni og avsluttes 1.september.
Fra fiskestart og frem til 15.juli står fiskeren fritt om man vil gjenutsette fisken eller avlive den.
Fra 15.juli til 1.september innføres catch and release. All laks, unntatt oppdrettsfisk, gjenutsettes. Stangbegrensninger for hver sone i alle elver.
Ved å innføre fang og slipp fra 15.juli sikres gytefisken av laks og bestanden av sjøørret som i de fleste elver er for lav. For det er vel av hensynet til gytefisken vi korter inn på fisketidene?
Ved denne modellen økes fiskeseongen og blir mer forutsigbar for såvel elveierne som fiskerne. br> Modellen vil gi økt utvikling av lokal fisketurisme og betydelig større inntekter for elveeiere, for overnattingsbedrifter og resten av lokalsamfunnet.

Flere fordeler

Med lengre fisketid vil både den lokale, nasjonale og internasjonale interessen for elvene øke. I tillegg vil den økte omsetningen av fiskekort gi økonomi til å drive et godt oppsyn, med et viktig øye på fangstutviklingen og bedre en bedre info om elva og resten av naturaktivitetene i området. For å legge opp til en mer moderne strategi for laks- og sjøørretelvene våre, i samsvar med internasjonal praksis, bør man vurdere fang slipp som et bedre alternativ til fredning.

De fisker på en svak sjøørretbestand, men får mest laks

Både i Jølstra og Lærdalselva var laksen fredet i 2012, mens det var lov å fiske etter sjøørret. Resultatet var at det i begge elvene faktisk foregikk et skjult laksefiske etter fang og slipp-prisippet. For å bevare sjøørret-stammen bør man heller tillate et laks- og sjøørretfiske, der alt gjenutsettes. Jølstra har aldri vært noen god sjøørretelv, mens sjøørreten i Lærdalselva er internasjonalt berømt, skriver Fiskeguiden.no<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS