sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2013-02-26
Storørreten stopper kraftutbygging av Breimselva
Storørreten stopper kraftutbygging av Breimselva
Breimselva. Foto: Eivind Fossheim
Fiskeforskeren som Breim Kraft leide inn for å studere konsekvensene for storørreten ved en kraftutbygging av Breimselva, gjorde en dårlig jobb.
Direktoratet for naturforvaltning mener en utbygging vil ha betydelige negative virkninger på den økologiske tilstanden i vassdraget og spesielt for storørret-stamen. Derfori går DN imot enhver form for utbygging uansett hvilke alterantiv som velges i dette vassdraget..
Fiskeguiden.no var tidlig ute med å advare mot en utbygging som følge av konsekvensene for storørreten og gikk så langt som til å antyde at fiskeforskeren var kjøpt og betalt for å komme med en konklusjon som passet Breim Kraft.
Når DN går i mot en utbygging av Breimselva som følge av storørreten der, vil det være enda mer alvorlig for en ytterligere kraftutbygging i Jølstra. Med sin unike økologi og en av landets beste storørret- stammeer, mener fiskeguiden.no at myndighetene neppe vil godta noen form for for ytterligere regulering av Jølstravassdraget.
Les mere om Fiskeguidens spesialside om Breimsvatnet og Breimselva.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS