sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2013-04-13
Lite vann i elvene kan føre til utsatt laksestart
Lite vann i elvene kan føre til utsatt laksestart
Storlaks fra Stjørdalselva
Den strenge vinteren, med mye tele og lite nedbør rammer hardt mange lakseelver. Blant de mest utsatte vassdrag er Årdalselva i Rogaland, som er tørrlagt. Her er ingen krav til minstevannføring og man frykter at mesteparten av rogn og yngel er tapt.

Krisemøte om Stjørdalselva mandag

Mandag er det krisemøte om situasjonen i Stjørdalselva (bildet). Her har Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk brutt konsesjonsvilkårene og man frykter at hele årsproduksjonen av laks stryker med.

Møkka-krise også

Dessuten er det møkkakrise over store deler av landet. Bøndene må søke om å spre husdyrgjødselen på tela jord med de konsekvenser avrenningen har for livet i elver og innsjøer.

For lite vann til oppgangslaksen

Fiskeguiden.no får meldinger fra nesten hele Sør-Norge om lite snø i fjellene og utrolig lite vann i innsjøene i lakseelvenes nedslagsfelt. Det kan bety at mange elver, og spesielt de som er avhengig av god vannføring for oppgangslaksen, få en elendig fiskestart. Kanskje må forvaltere vurdere å utsette laksestarten med et par uker.

Også innlandsfisket rammes

Som følge av den strenge vinteren og sene våren kan også innlandsfisket rammes. Mange vann tappes altfor mye ned av kraftselskapene for å opprettholde minstevannføringen i elvene, samtidig som mange ørretelver har frosset tørre eller mangler vann i det hele tatt. .-<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS