sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2013-09-18
-Sportsfiskere bør også få delta i fellesforvaltningen
-Sportsfiskere bør også få delta i fellesforvaltningen
Fra stamfiske i Drammenselva. Foto: Eivind Fossheim.
Alle med fiskerett i lakseelver kan ikke lenger stå utenfor eller melde seg ut av et felles forvaltningslag som skal være innført i hele landet innen 1.juni 2015.
Fellesforvaltningen skal omfatte regulering av fiske, overvåking av fiskebestandene, kultivering, oppsyn, informasjon, smittevern og driftsplan.
Den skal imidlertid ikke omfatte den enkelte rettighetshavers utnytting av fiskeretten, som ved salg av fiskekort eller utleie av fiskeplasser.
Fiskeguiden.no vil påpeke at det ikke er noe krav om at det i forvaltningen skal finnes representanter for allmennheten, hverken fra sportsfiskelag eller kommunen. Etter Fiskeguidens mening er dette uklokt. Fellesforvaltningen bør også omfatte brukergruppen, viktige som de er for kultivering og oppsyn, mener nettmagasinet.

Mer informasjon finner du her:

Info fra Norske Laseelver
Lovdata<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS