sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2013-12-02
Tar grep for å berge storørreten i Altevatn i Troms
Tar  grep for å berge storørreten i Altevatn i Troms
Altevatn er mest kjent for sin attraktive røyebestand. Foto: Fjellguiden.net.
Fylkesmannen i Troms griper nå inn for å få fredet eller på annen måte få redusert fiskepresset for å berge den berømte storørret-stammen i Altevann. Han ber nå Bardu kommune, regulanten Statkraft og Statskog kommer med sine forslag til aktuelle tiltak innen 20.desember.
Altevatn i Troms er kjent for en kjempeflott røyebestand og en svært attraktiv bestand av storørret.
Mer info om fisket i Altevatn på spesialsiden til Fiskeguiden.no. Bildet av røyefangsten er hentet fra hjemmesiden til Fjellguiden.net.
– Storørretstammen i Altevatn er sterkt redusert som følge av reguleringen. En genetisk undersøkelse utført på den aktuelle stammen, viser også at det kan få uheldige konsekvenser dersom man gjennomfører tiltak med utsetting av ørret i vassdraget, sier fagansvarlig hos Fylkesmannen i Troms, Knut M. Nergård.
Han viser til et prosjekt der kraftregulanten Statkraft vurderte utsetting av ørret som et kompensasjonstiltak og med mål om å øke storørretstammen.
Statkraft er nå bedt om å stoppe det videre arbeidet med sikte på utsetting av ørret, men Fiskeguiden.no hevder at man ved å produsere utsettingsfisk av rogn fra storørreten i vannet, skulle jo nettopp de genetiske forhold være sikret.
Fylkesmannen ber nå om innspill fra aktuelle parter, som Bardu kommune, Statkraft og Statskog, som både går på forskrift om regulering av fiske og aktuelle tiltak for kultivering av fisk i Altevatn. Et mulig tiltak kan være uttynningsfiske på røye, for å bedre kvaliteten på fisk i vassdraget, sier Nergård.
Partene har frist til 20. desember 2013 med å komme med innspill til det videre arbeidet.
Ved å øke storørret-bestanden, vil man også kunne få økt størrelsen på røya, som ørreten lever av, mener Fiskeguiden.no. Som kjent spiser storørreten i Altevatnet både røye og stingsild.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS