sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2013-12-12
- Utlendinger kan ikke nektes fiske i Finnmark
- Utlendinger kan ikke nektes fiske i Finnmark
Karasjohka. Foto: Eivind Fossheim
Finnmarksloven gir ikke hjemmel for å innføre en særlig femkilometersone for rett til fiske for personer som ikke er bosatt i Norge. Det har FeFo fått klarhet i fra sitt advokatfirma Hjort DA.
Utlendingene er ingen trussel, mener juristene, men etter hva Fiskeguiden.no kjenner til, er det først og fremst finske sportsfiskere lokalbefolkningen i Finnmark fortsatt vil stenge ute fra fiskeområdene sine.
Da Finnmarksloven ble vedtatt i 2005 forsvant den såkalte femkilometersgrensen som ga eksklusive rettigheter for personer bosatt i Norge til alt fiske utenfor en slik grense, og som da altså nektet utlendinger å gjøre det.
Siden da har antall utlendinger som inntar Finnmarks utmark på jakt etter røye og ørret, økt kraftig.
Finnmarkseiendommen (FeFo) har flere ganger blitt bedt om å innføre femkilometerssonen, og i styremøtet 19. juni i år vedtok FeFo-styret å utsette saken fordi det juridiske grunnlaget var uklart. Samtidig ba styret om en ekstern vurdering av om Finnmarksloven åpner for innføring en slik sone.
Advokatfirmaet Hjort DA har på oppdrag fra FeFo gjennomført vurderingene av FeFos rettslige handlingsrom, basert på EØS-avtalen og Finnmarksloven.

Utlendingene ingen trussel

Advokatfirmaet skriver også at man ikke kan se at det er påvist at trusselen fra utenlandske fiskere er så stor at det truer hensynet til de interesser som er angitt i formålet i loven, det vil si forvaltning av ressursene til beste for befolkningen i fylket og som grunnlag for samiske interesser.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS