sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2014-01-10
Vinterfiske etter laks og sjøørret i Skienselva!
Vinterfiske etter laks og sjøørret i Skienselva!
Nils Naper med sin laks på 16,3 kilo i Klosterfossen 12.juli 2012.
I Skienselva kan du nå, fra 1.januar og frem til 1.juni, drive et catch and release-fiske etter laks og sjøørret. Men du må ha gyldig fiskekort for innlandsfiske, som er lagt ut til salg via sms på Inatur.no og hos MX-Sport i Skien. Du kan allerede nå kjøpe sesongkort som vil gjelde for hele årets sesong, også for laksefiske i perioden 01.juni til 31.august.
Det er Skienselva Elveeierlag som nå åpner for et slik vinterfiske som egentlig ikke er beregnet for fiske etter laks og sjøørret, men som etter Fiskeguidens oppfatning lett kan benyttes som et skalkeskjul for et fang og slipp-fiske etter laksen og sjøørreten som fremdeles står igjen på elva etter gytingen.
I følge fiskereglene for Skiensvassdraget er det tillatt å fiske og ta opp innlandsfisk med stang og håndsnøre fra 1. januar til 31. august i nedre del jf. § 3a og til 30. september i øvre del jf. § 3b, Det kan benyttes samme utstyr som for laks- og sjøørretfiske, men i perioden frem til fiskstart for laks - og sjøørretfiske, må all laks og sjøørret gjenutsettes.
Slik bestemmelsene er utformet, oppfatter Fiskeguiden.no at det fra 1.januar og frem til starten på det ordinære laks- og sjøørretfiske kan drives et vinterlig fang- og slippfiske på laks og sjøørret
Mer info om laksefisket Skienselva finner du på Fiskeguiden.no sin spesialside om Skiensvassdraget.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS