sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2014-04-24
Vi må bygge hus til hummeren for å berge den
Vi må bygge hus til hummeren for å berge den
Hummeren trenger mange slike hus
For første gang i Norge er det opprettet en nasjonal støtteforening for bevaring av den norske hummeren. Du kan delta. Foreningen Hummerhuset skal bidra med å plassere spesialbygde hummerhus og skape trygge habitat for en truet hummerbestand langs norskekysten.

Frivillig innsats

Foreningen Hummerhuset oppføres under ideelle organisasjoner og er en nullprofittforening registrert i Frivillighetsregisteret. Foreningens formål er flere, blant annet å øke mangfoldet i havet, bedre vekstvilkår for skalldyr og fisk ved hjelp av hummerhus og kunstige rev, samt jobbe for å frede lokalområder fra hummerfiske.

Vil beskytte hummeren


marinbiolog Sondre Ski

Det startet i det små som et privat prosjekt. Marinbiolog Sondre Ski støpte sine egne hummerhus i garasjen og fikk dem plassert i Drøbaksundet, der han lenge hadde sett vandrende og ubeskyttede hummer på sine mange dykketurer.
Flytebryggeprodusent og aktiv dykker Åge Wee i Haugesund kom raskt på banen da han hørte om det lille prosjektet, og bidro med hjelp til produksjon av ferdigstøpte hummerhus for utplassering flere steder i Norge. Kun ett år senere har prosjektet fått så mange støttespillere at de to velger å starte Foreningen Hummerhuset, en formalisering av det aktive arbeidet med å hjelpe og verne hummeren i Norge. – Hummeren er i dag en truet art, og overfiske er et problem for bestanden. Hummerhusene gir hummeren beskyttelse og utplassering i relevante habitat langs kysten mener vi vil bedre livsvilkårene og bidra til en sunn vekst av bestanden, sier marinbiolog og hummerentusiast Sondre Ski.
– Utplassering av hummerhus er omfattende arbeid, og vi er avhengig av støtte fra lokale bedrifter og dykkeklubber også i fremtiden. Nå håper vi at stiftelsen av Foreningen Hummerhuset kan bidra til et større nasjonalt engasjement for hummeren, avslutter styreleder i foreningen, Åge Wee.
For mer informasjon, se www.hummerhus.no

Fakta om hummeren


Hummer finnes langs kysten fra svenskegrensen til Nordland. Den lever på 5–40 meters dyp.
Den liker seg på hardbunn med skjulesteder i steinrøyser, kløfter eller i huler under store steiner. Ved mangel på steinbunn graver hummeren huler.
Hummeren er aktiv om natten, ligger i skjul om dagen. Når sjøtemperaturen er lav, under 5 grader, er den lite aktiv.
Kan bli 60 år gammel. Kjønnsmoden etter 5–7 år.
Blant tiltakene for å bevare bestanden gjelder regler om at du bare kan fiske hummer over 25 cm.
I 2008 ble det forbudt å fange rognhummer.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS