sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2014-05-30
Ungdom under 16 år får tjuvstarte laksefiske!
Ungdom under 16 år får tjuvstarte laksefiske!
Nok en gang får de unge tjuvstarte fisket i Lygna. Her fra juniorhappeningen i 2011, hvor Stefan D. Quint følger nøye med mens Jørgen Reiersdal prøver fiskelykken. Foto: Åse Astri
I Lygna i Vest-Agder får all ungdom under 16 år tjuvstarte laksefisket med tre timer i morgen, mens de voksne må pent vente til søndag før de slipper til. Fiskeguiden.no mener at også andre fylkesmenn bør gi slike dispensasjoner fra fisketidbestemmelsene får å få ungdommen ut i lakseelvene. Norges Jeger- og Fiskerforbund bør sørge for at dette skjer i Sportsfiskets år i elver som starter fisket senere i sommer.
I forbindelse med sitt årlige arrangmentet for de yngste, har Farsund og Lyngdal jeger- og fiskeforening fått disåpemsasjon fra Fylkesmannen for å starte laksefisket allerede i morgen.
– Erfaringen tilsier at det fanges svært lite laks under dette arrangmentet. Vi antar derfor at fisket vil ha ubetydelig effekt på lakse- og sjøørettbestandene, heter det i tillatelsesbrevet fra Fylkesmannens miljøvernavdeling, skriver Lister.no.
Det skulle ikke forundre oss at de unge drar på land mer laks enn de voksne, når de slipper til søndag, skriver Fiskeguiden.no
Arrangementet har lenge foregått årlig, og pleier å ha god oppslutning. Hensikten er å skape et godt miljø rundt fiskeaktiviteten, og å rekruttere ungdom til å drive med fiske. Lygna elveeierlag er positive til tiltaket.
Fylkesmannen legger også vekt på at laksebestanden i Lygna har hatt en positiv utvikling siden kalkingen startet. – Vi ser på tiltaket som positivt, og mener at det er en fin måte å øke unges interesse for laks og sjøørett. Vi setter som vilkår at arrangmentet er åpent for alle, ikke bare medlemmer i jeger- og fiskeforeningen, avrunder Fylkesmannen i sitt vedtak.
Det ordinære fisket som åpner søndag, gjelder fram til og med 31. august.
Fiskeguiden.no gratulerer fylkesmannen i Vest-Agder for måten de legger til rette laksefisket for de yngste. Dette bør flere fylkesmenn i ta tak i. Ungdommen blir så lett overkjørt av horden med voksne fiskere som inntar fiskeplassene natt til søndag.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS