sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2014-09-07
Friskmeldte Ranaelva stenges etter nye funn av gyro!
Friskmeldte Ranaelva stenges etter nye funn av gyro!
-Dette er mitt største øyeblikk som laksefisker, sa Harald Hindrumsen da han fredag 30 august 2013 landet denne ruggen i Meforsen i Ranaelva. 20 minutter duellen og etter måling, taksering og merking blei den store hanlaksen satt tilbake på elva. Kan vi n
Ranaelva er nå stengt etter at lakseparasitten gyrodactylus salaris på nytt er påvist etter at vassdraget har vært friskmeldt for infeksjon i fem år, melder Mattilsynet..

Ble funnet i sideelva Tverråga

Som del av Mattilsynets overvåkingsprogram ble det funnet fisk infisert med Gyrodactylus i sideelva Tverråga til Ranaelva 10. august. Veterinærinstituttet har i dag bekreftet at det er snakk om Gyrodactylus salaris.
På grunn av den uavklarte situasjonen stenges fisket i Ranaelva.
- For å hindre smittespredning er det viktig at forbudet mot flytting av levende eller død fisk til andre vassdrag eller til andre deler av vassdraget overholdes.
Fiskeutstyr, båter eller andre gjenstander som er brukt i vassdraget skal dessuten desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av vassdraget, sier Ivar Hellesnes i Mattilsynet.

Våre største trusler mot vilaksstammene

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris regnes for å være blant de største truslene mot laksestammer i Norge. Når parasitten blir introdusert i en elv vil en laksebestand ved et vanlig smitteforløp være utryddet få år etter infeksjon. Laksebestanden i Ranaelva har tidligere vært truet av utryddelse på grunn av parasitten. På tross av årlig overvåkning har ikke parasitten blitt påvist i elva siden den kjemiske utryddelsesaksjonen i 2003/2004. Elva ble friskmeldt av Mattilsynet i 2009. Laksebestanden har bygd seg opp igjen, og det har de siste årene vært et brukbart høstbart overskudd.
Mattilsynet har det nasjonale ansvaret for overvåking, forebygging og smittebegrensende tiltak.

Ukjent smittekilde

- Vi har foreløpig ingen kjennskap til kilden til denne smitten, og ikke god nok oversikt til å si noe om statusen for elva som helhet. Vi starter nå umiddelbart en kartlegging av situasjonen i hele vassdraget og vil gjøre det vi kan for å identifisere kilden til smitten, sier veterinær Ivar Hellesnes i Mattilsynet.
Det har ikke vært tegn til smitte siden elva ble behandlet kjemisk i 2004. Tellinger fra tidligere i år viste at det var svært mye ungfisk i elva. Normalt vil ungfiskoverlevelsen hurtig reduseres når en elv er infisert. Gyrodactylus salaris er en fremmed art i norsk natur, og Miljødirektoratet har det generelle ansvaret for å forvalte villaksen.
- Det er svært overraskende at parasitten blir påvist i elva fem år etter friskmelding. Vi har nå tett dialog med Mattilsynet om situasjonen. Foreløpig har vi for lite informasjon til å si noe om hva slags oppfølging som vil kreves, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte fra Miljødirektoratet.
Som en sikkerhet er bestandenes arvemateriale tatt vare på i genbank, noe som gjør en reetablering mulig hvis de går tapt i naturen.
Lokalt er det Fylkesmannen i Nordland som har i oppdrag å styre arbeidet med gyrobekjempelsen i Nordland. Veterinærinstituttet (VI) i Trondheim er nasjonalt kompetansesenter for bekjempelse av gyro og er de som utfører selve bekjempingsaksjonene.
I Norge har Gyrodactylus salaris vært påvist i totalt 49 vassdrag fordelt på 17 smitteregioner. Utryddingstiltak mot parasitten (fiskesperrer og kjemisk behandling i vassdrag) har i betydelig grad redusert kjent utbredelse.
I dag er 20 vassdrag fordelt på 10 smitteregioner behandlet og senere friskmeldt. Det tar normalt fem år med overvåking fra endt behandling til Mattilsynet friskmelder vassdraget. I løpet av de siste 5 år er det gjennomført kjemiske behandlinger i ytterligere 20 infiserte vassdrag. Alle behandlingene ble gjennomført i tråd med behandlingsplanene. Disse vassdragene ligger nå inne i Mattilsynets friskmeldingsprogram.
Se også denne meldingen fra Miljødirektoratet
Kontaktinformasjon:
Mattilsynet: Ivar Hellesnes, seniorrådgiver/veterinær, seksjon for fiskehelse og fiskevelferd, tlf. 480 99 582
Miljødirektoratet: Avdelingsdirektør Yngve Svarte 917 99 607 og fungerende seksjonsleder Heidi Hansen 416 29 333<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS