sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2014-09-29
Miljødirektoratet sier også nei til Jølstra kraftverk!
Miljødirektoratet sier også nei til Jølstra kraftverk!
Jølstra er viktig for trivsel i nærmiljøet og sjølve grunnlaget for friluftsaktivitetar på høgt nasjonalt nivå, og elva bidreg dermed til å betre folks helse og livskvalitet, sier Fylkesmannen. Foto: Eivind Fossheim
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane seier nei til ny kraftutbygging i Jølstra på grunn av konfliktar med friluftsliv, naturmiljø, fisk og fiske og landskapsverdiar.
Seniorrådgiver Roar A. Lund i Miljødirektoratets vannmiljøseksjon skriver i en epost at det er fint å se at Fiskeguiden no. setter fokus på søknaden om ny kraftutbygging i Jølstra og liker førstesideoppslaget på nettsiden der det refereres til fylkesmannens uttalelse. Roar A. Lund understreker imidlertid at den naturfaglige delen av uttalelsen til fylkesmannen er gjort i samråd med Miljødirektoratet, noe som betyr at også Miljødirektoratet fraråder at det gis konsesjon for etablering av Jølstra kraftverk, heter det i eposten fra Lund til Fiskeguiden.no.
- Eit Jølstra kraftverk i kommunane Jølster og Førde kan gje eit viktig nasjonalt bidrag til energiproduksjonen. Samtidig er det avgjerande at ei eventuell utbygging kan skje på ein måte som tek omsyn til dei store allmenne interessene knytt til elva. Jølstra er viktig for trivsel i nærmiljøet og sjølve grunnlaget for friluftsaktivitetar på høgt nasjonalt nivå, og elva bidreg dermed til å betre folks helse og livskvalitet, heiter det i skrivet frå Fylkesmannen, der vi nå veit at den naturfaglege delen er utarbeida i samråd med Miljødirektoratet.
Ja, hva skjer så i fylkesutvalget. Jo, de går i mot fylkesmannen og vil ha bygget ut Jølstra. Dermed er dette blitt en ren politisk sak, og Fiskeguiden.no henger seg på. Bare Norun Lunde Furnes fra KrF ser miljøverdiene viktigere enn pengene de får ved en utbygging og stemmer mot en utbygging, mens Åshild Kjelsnes, Nils P. Støyva fra Ap, Jenny Følling, Anders Ryssdal, Anita Nybø fra Sp, Noralv Distad fra H, Frank Willy Djuvik fra Frp gikk inn for å følge Ap og Sp sitt forslag om å legge Jølstra i rør. Alle uten noen lokal forbindelse til Jølstravassdraget.

Ikkje mogleg å bøte på inngrepa

Fylkesmannen meiner at begge dei konsesjonssøkte prosjekta vil råke friluftsliv, naturmiljø, fisk og fiske og landskapsverdiar i stor grad, og det ser ikkje ut til å vere mogleg å avbøte skadane for viktige allmenne interesser til eit akseptabelt nivå. Vi rår difor frå at det vert gjeve konsesjon til Jølstra kraftverk slik som planane no ligg føre.
Fylkesmannen har vurdert om kraftprosjekta vil få konsekvensar for kjende allmenne interesser som naturmiljø, landskap og friluftsliv, og vi legg spesielt vekt på nye nasjonale politiske føringar om naturmangfald og økologiske tilhøve i vassdraget. Vi har også vurdert om landbruksinteresser og beredskapsinteresser vert råka. Søknadene skal avgjerast av Olje- og energidepartementet etter utgreiing og innstilling frå Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS