sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2003-06-29
Håpløst gammeldags reguleringsreglement!
Et 50 talls radiomerket laks på oppgang i Numedalslågen kan avsløre et håpløst gammeldags reguleringsreglementet i henhold til våre nye kunnskaper om laksens miljøkrav.
Kanskje vil resultatet bli at myndighetene krever at regulanten bl.a. tilpasser vannføringen eller foretar andre inngrep som gjør det lettere for laksen å passere Holmfoss, som i dag er et klart hinder for dens videre ferd oppover til sine gyteplasser. Numedalslågen har opplevd et kjempefiske hittil i år (bilde fra Kjerrafisket). Med et bedre reguleringsreglement kan denne lakselva bli en av de aller beste i landet!

Mange reguleringsreglement er håpløst gammeldagse!
Fiskeguiden hevder at også mange andre vassdrag har reguleringsreglement som forlengst er gått ut på dato. , og vi ser det som et utmerket innspill fra de sentrale myndighetene at man nå søker å tilpasse vannføringen i elvene ut fra vår nye viten om villaksens vandringer, gyteforhold og oppvekstmiljø. Selvsagt koster dette penger, men regulantene har i mange år tjent grov på å ikke ta hensyn til villaksen.

Les mer på Fiskeguidens reportasjesider om radiomerkingen av 50 laks i Numedalslågen og hvilke konsekvenser dette kan få for regulanten og villaksen i dette vassdraget.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS