sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2014-11-24
Dramatisk opphevelse av utsettingspålegg i Glomma
Dramatisk opphevelse av utsettingspålegg i Glomma
Vill ørret fra Glomma. Foto: Børre K. Dervo / NINA.
Fylkesmannen i Hedmark avslutter nå det 20-årige pålegget overfor kraftbransjen om utsetting av ørret i Glomma for å kompensere for de negative effektene av den omfattende vannkraftproduksjonen i vassdraget.
Den dramatiske avgjørelsen begrunnes med at effekten av slik utsetting, ifølge en fersk NINA-rapport, i liten grad bidrar til bedre fiske. Slik utsatt fisk vokser senere og har en adferd som gjør at den blir et lettere bytte for gjedda, heter det. Fylkesmannen vurderer derfor nå alternative tiltak som å forbedre miljøet for villfisken i Glomma, og det før det foreligger noen konkret plan for dette. Frem til da vil det ikke bli satt ut en eneste ørret, fastslår Fiskeguiden.no
Fiskeguiden.no betegner det som oppsiktsvekkende at man trekker tilbake det 20 år gamle pålegget overfor kraftbransjen om om å sette ut ørret som kompensasjon for de skader kraftutbygging har påført Glomma uten samtidig å iverksette straks-tiltak som er bedre.
Blir settefisken spist av større fisk, mener Fiskeguiden.no at ett av tiltakene kan være å produsere og sette ut større ørret som bedre finner seg til rette i elvemiljøet uten angrep fra større fisk som gjedde, lake og stor abbor.

Produser og sett ut 30 cm-ørret av den stedegne ville bestanden

I en undersøkelse som ble gjort med båt-elfiske i Glomma fikk forskerne ingen settefisk i fangbar størrelse på minst 30 cm. Så hvorfor ikke sette ut oppdrettet villørret på 30 cm og følge livet til denne fisken. Men å bruke elfiske fra båt på slik fisk i Glomma kan vel være vanskelig å gjennomføre. Husk at gjedda ikke er noen ny fiskeart i Glomma. Sammen med ørreten var den her også før kraftverkene kom.

Skal vi stoppe all utsetting av ørret også i andre vassdrag?

Det at Fylkesmannen i Hedmark trekker tilbake det 20-år gamle pålegget om utsetting av ørret i Glomma, kan få konsekvenser for andre vassdrag, som f. eks. Begnavassdraget. Ved å benytte den samme begrunnelse kan også Fylkesmannen i Oppland oppheve tilsvarende pålegg, påpeker Fiskeguidens redaktør Eivind Fossheim.

Her kan du lese mere om NINA-rapporten med påstanden om at utsetting av ørret ikke bidrar til bedre fiske
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS