sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2014-12-04
- Finsk turistfiske i Tanaelva skader norsk laksefiske
- Finsk turistfiske i Tanaelva skader norsk laksefiske
Silje Karine Moutka i Samtinget
Avtalen om fisket i Tanaelva mellom Norge og Finland funker ikke. Turistfisket fra finsk side er altfor hardt og fører til at samer og resten av lokalbefolkningen på norsk side hindres i sitt fiske og får redusert sine fiskeplasser, sier sametingsråd Silje Karine Muotka bildet).
- Situasjonen i Tanadalen har hatt en negativ utvikling over tid, hvor turistfisket på finsk side er kraftig intensivert. Konsekvensen av det er at lokalbefolkningen på begge sider av grensedelen av vassdraget erfarer at tilgangen til tradisjonelle fiskeplasser hindres, sier hun.

Støtter ordføreren i Tana og Karasjok

- Det er en uakseptabel utvikling av finsk fisketurisme i Tanaelva som går på bekostning av lokalbefolkningens fiske, sier sametingsråden. Hun støtter ordføreren i Tana og Karasjok sin oppfatning av at lokalbefolkningen ikke er tjent med en avtale mellom Norge og Finland som ikke fungerer.
- Min mening er at det samiske samfunnet ikke er tjent med denne utviklingen, sier Muotka. Fra Sametingets side vil vi nå styrke vår kontakt med det finske Sametinget i saken, og etter vårt syn er det viktig å sikre lokalbefolkningen ordninger for å ivareta fiskeretten og tilgangen til fisket, selv i situasjoner hvor det er viktig å ivareta bestanden. En ny, forbedret overenskomst må være i tråd med nasjonal rett og folkeretten, sier Muotka.
Sametinget deltar i forhandlingsdelegasjonen, og Muotka venter nå på endelige anbefalinger fra delegasjonen.

Nødvendig med en ny forbedret avtale

- Jeg kan ikke se at vi er tjent med denne overenskomsten hvis vi ikke ser at det er mulig å få til en ny, forbedret avtale som ivaretar lokalbefolkningens ubestridelige fiskerettigheter i vassdraget innen fristen i 2016, sier Muotka som vil fremme saken for behandling i sametingsrådet straks den norske delegasjonen har gjort sin anbefaling kjent.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS