sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2015-01-04
Over 500 storlaks landet i Namsen ifjor
Over 500 storlaks landet i Namsen ifjor
Denne 18 kilos-laksen tok Olav Lian på Indgjerdingen i Namsen 13.juni 2014-
19 tonn laks og sjøørret ble tatt på stang i Namsen i fjor. Det er ett tonn mer enn året før. Av fangstenpå 6436 laks var 557 fisk på over 7 kilo. Snittvakta økte med 0,3 kilo til 2,8 kilo, forteller fylkesfiskeforvalter Anton Rikstad, som legger til at fiskereglene for 2015 blir som i fjor.

Kilenotfiskerne tok 32 tonn laks

I tillegg til elvefisket, ble det tatt 32 tonn laks og sjøørret på kilenot i Namdalen, også det ett tonn mer enn i 2013. I dag er det 40 kilenotfiskere i namdalske fjorder, mens det for ti år siden var 101 fiskere.

32 prosent av all laksen som går opp i vassdraget blir tatt på stang

Av all laksen som vandrer opp i vassdraget blir knapt en tredjedel tatt opp av sportsfiskerne.
Rikstad forteller også at gytebestandsmålet ble nådd i 2014. Det betyr at fskeregelene blir som ifjor. Det betyr at årets laksefiske kan starte som normalt 15. mai i Bjøra og Søråa, mens det for resten av vassdraget bgynner 1. juni.

Døgnkvoten blir to lakser over 1,5 kilo per fisker, mens det er fri kvoten på laks under 1,5 kilo.

Mye oppdrettslaks

Prøvefisket i fjor høst viste at det fortsatt er et forholdsvis stort innslag av rømt oppdrettslaks i vassdraget. Foreløpige tall fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser at rundt 14 prosent av laksen er rømt oppdrettslaks.
– NINA er påvist genetisk innslag fra rømt oppdrettslaks hos villaks i Namsen, sier Rikstad.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS