sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2003-07-09
Mye av rakfisken fra Valdres er ikke derfra!
Rakfisk-spisere over hele landet er i mange år blitt ført bak lyset av rakfisk-produsenter i Valdres. Bare en del av det som markedsføres som rakfisk fra Valdres, er fisk som er klekket og foret opp der. Det meste av fisken er importert oppdrettsfisk av regnbueørret fra Danmark og Sverige, som kun legges ned i Valdres og markedsføres som rakfisk herfra.
Nå ser bobla ut til å sprekke. I følge Oppland Arbeiderblad går nå rakefiskprodusenter i Valdres, som driver med importert fisk,ut mot en liten produsent som ble tatt i et forsøk på å smugle 1,5 tonn regnbueørret over grensa fra Sverige, og etter deres mening har bidratt til å stemple en hel næring som snuskete.

- Vi er akkurat ferdig med årets rakefiskproduksjon, og i midten av august starter salget, sier Jørn Wangensten til Oppland Arbeiderblad, og håper smuglersaken ikke vil ødelegge noe for dem som driver seriøst i bransjen. Wangensten har importert regnbueørret fra Danmark i syv år.Det selges årlig 300 tonn rakfisk fra Valdres, mesteparten fisk som egentlig er produsert utlandet.

Spør forretningen hvor regnbueørreten er produsert!
Rakfiskprodusentene i Valdres som importerer danske- og svenskeørret burde vært pålagt av myndighetene å oppgi opprinnelseslandet for sine produkt, og Fiskeguidens spørsmål er hvorfor det ikke blir gjort.

Hvorfor ikke legge ned rakfisken fra Valdres i Danmark?
Å legge ned rakørret, er en jobb som kan gjøres minst like bra der fisken blir slaktet i Danmark. Etter Fiskeguidens mening burde det være mer forsvarlig å legge ned fisken der den blir slaktet i Danmark og så selge den derfra ferdig modnet på det norske marked, fremfor å send den sårbare ferske fisken til Valdres og utgi den for rakfisk fra Valdres.

Et annet spørsmål. Hvorfor kjøper man ikke isteden norskoppdrettet regnbueørret fra Vestlandet? Og et tredje spørsmål. Hvorfor kan ikke alle rakfiskeprodusenter i Valdres klekke og fore opp og legge ned sin egen fisk? Det er den fisken som er rakfisk fra Valdres og som med god samvittighet kan markedsføres som Rakfisk fra Valdres.

Sportsfiskere! Fortsette med å legge ned og spis deres egen ørret!<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS