sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2015-04-09
Spis ikke gjedde og stor abbor. Kan ha altfor mye kvikksølv!
Spis ikke gjedde og stor abbor. Kan ha altfor mye kvikksølv!
Skal du nyte sprøstekt abbor på stormkjøkkenet må du velge de små. Ingen bør spise mer enn noen måltider med stor romeriksabbor i året, er rådet fra Mattilsynet. Foto: Rune Fjellvang
Kvikksølvinnholdet i fisk på Romerike fortsetter å stige til tross for at kvikksølvutslippene er redusert. Kvikksølv i abbor og gjedde i Sagstusjøen er sju ganger høyere enn grenseverdiene.
Mattilsynet fraråder gravide og ammende å spise all gjedde og abbor større enn 25 cm eller 200g. Andre personer bør ikke spise gjedde, abbor over 25 cm, og ørret og røye over 1 kilo oftere enn en gang i måneden, skriver rb.no.
- Hvor høyt er kvikksølvinnholdet i fisk i andre vann på Østlandet, spør Fiskeguiden.no, og regner med at fiskeforvalterne har kontroll med dette.
Det er det interkommunale prosjektet «Vannområde Øyeren» som har gjennomført undersøkelser i åtte innsjøer på Romerike.
Det verste eksemplet kom fra Sagstusjøen i Nes der en abbor på 688 gram hadde en konsentrasjon på 3,66 milligram kvikksølv pr. kilo fisk.
Dette er vel sju ganger høyere enn grenseverdien som er satt på 0,5 gram kvikksølv pr. kilo.

Verst hos abbor

Resultatene viser at både abbor og gjedde i de undersøkte innsjøene potensielt kan inneholde mye kvikksølv.
De høyeste kvikksølvkonsentrasjonene ble målt i abbor. For abbor overskred over halvparten den norske grenseverdien for fisk til konsum.
For gjedde overskred en femtedel grenseverdien, som for gjedde er satt til 1,0 milligram kvikksølv pr. kilo. To tredeler av gjeddene hadde kvikksølvinnhold høyere enn 0,5 milligram. Det er hos abbor over 25 centimeter og gjedde over 65 centimeter at grenseverdiene blir overskredet.
– Økningen i kvikksølvkonsentrasjon hos abbor større enn 25 cm og 200 gram var påfallende stor i noen innsjøer, forteller prosjektleder Kristian Moseby i Vannområde Øyeren.

Brunt vann påvirker

I prosjektet inngikk innsjøene Bølertjern (Fet), Heiavann (Fet), Varsjøen (Fet og Sørum), Sagstusjøen (Nes), Dragsjøen-Veslesjøen (Nes), Nordbysjøen (Rælingen og Enebakk), Børtervanna (Enebakk) og Mosjøen (Enebakk).
Resultatene fra undersøkelsen antydet at kvikksølvinnholdet i abbor var høyest i innsjøene med brunt humusvann.

Kommer luftveien

I Skandinavia tilføres kvikksølv i størst grad luftveien fra industriell aktivitet i Sentral-Europa.
Moseby sier Vannområde Øyeren har anmodet Mattilsynet om å ta en gjennomgang av rapporten og vurdere om dagens kostholdsråd for kvikksølvinnhold i fisk er dekkende nok, eller om det er behov for lokale kostholdsråd basert på funnene i undersøkelsen.

Mattilsynet advarer

Mattilsynet fraråder gravide og ammende å spise all gjedde og abbor større enn 25 cm eller 200g. Videre råder Mattilsynet at andre personer ikke bør spise gjedde, abbor over 25 cm, og ørret og røye over 1 kilo oftere enn en gang i måneden.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS