sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2015-05-14
Forvaltningsplan for norske storørret-stammer etterlyses
Forvaltningsplan for  norske storørret-stammer etterlyses
Både fisketurismebedriften Norsk Fiskesenter og Jølster Rafting vil vurdere å avvikle sin virksomhet dersom Jølstra kraftverk får konsesjon til å legge mer av elva i rør.
Før NVE gjør sitt endelige vedtak om Sunnfjorde Energi og Nordkraft skal få konsesjon for bygging av Jølstra kraftverk, blir det sluttbefaring i elva 28.mai. Norsk Fiskesenter AS har i den anledning sendt Miljødirektoratet en bekymringsmelding for den uopprettelige skade denne utbyggingen vil få for den unike storørretstammen i Jølstravatnet, Nord-Europas rikeste ørretvassdrag.

Norsk Fiskesenger etterlyser oppfølgingen av forslaget til forvaltningsplanen for norske storørret-stammerJølstravatnet - Nord-Europas rikeste ørretvassdrag. Foto: Eivind Fossheim

Norsk Fiskesenter As har sendt Miljødirektoratet denne meldingen i forkant av sluttbefaringen om å legge nye deler av Jølstra i rør:
28.mai har NVE innkalt til en sluttbefaring i Jølstra før de gjør sitt endelige vedtak om konsesjon for kraftutbygging som etter vår mening påfører gyte- og oppvekstplassene for storørretstammen i Jølstravassdraget uopprettelige skader, samtidig som Jølster Rafting og fisketurismeselskapet Norsk Fiskesenter As i såfall vurderer å måtte innstille sin virksomhet. I tillegg vil bygdefolket få reduserte livskvaliteter.
Ifølge et dokument signert Yngve Svarte fikk Direktoratet for naturforvaltning i 1996 oversendt et forslag til forvaltningsplan for landets verdifulle storørretstammer, som DN hadde bedt om. Vii kan ikke se at denne saken er fulgt opp av de ansvarlige forvaltningsmyndigheter.
Siden Jølstravatnet er Nord-Europas rikeste ørretvassdrag vil vi understreke at man ved en videre kraftutbygging i Jølstra vil påføre storørretstammen uooprettelige skader. Samtidig er det nå dannet et reiselivsselskap, Jølster 365, som skal markedsføre og selge de natur- og friluftsopplevelser som bygda har å tilby, og der Jølstra er en viktig del av reiselivstilbudet og en livskvalitet for de som bor her.
Vi ber Miljødirektoratet gripe inn i den konsesjonsprosessen som pågår for å hindre den omsøkte kraftutbyggingen, samtidig som de sørger for å revidere de nåværende gamle reguleringsbestemmelene i samsvar med dagens krav og behov for å sikre en fremtidig forsvarlig forvaltning av storørretstammen i Jølstravassdraget.
Mvh Norsk Fiskesenter AS, Eivind Fossheim, tel +47 91139552. eivind.fossheim@fiskeguiden.no<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS