sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2015-06-03
Ingen kald krig mellom norske og russiske sportsfiskere
Ingen kald krig mellom norske og russiske sportsfiskere
Russiske og norske soldater sjekker at fiskere i Grense Jakobselv har fiskepapirene i orden. Foto: Hæren
Hadde politikerne vært sportsfiskere, ville det neppe vært noen krig her i verden. Bare se her i Grense Jakobselv, der norske og russiske grensevakter i fellesskap sjekker at sporstfiskerne holder seg til reglene. Her er det ikke noe som tyder på at det er en ny kald krig mellom Nato-land og Russland. Sportsfiskere på begge sider av grensa må bare passe på at flua ikke krysser midtstrømmen der elva er grensa.
Les mere om fiskemulighetene i Grense Jakobselv på Fiskeguidens spesialside. Vi har nemlig fisket der, både på pukkellaksen og vår atlantiske laks.
Også i Grense Jakobselv i Sør-Varanger, på grensa mot Russland, åpnet laksefisket 1. juni, og de. ivrigste fiskerne som var på plass allerede ved midnatt, opplevde en noe spesiell fiskekontroll utført av norske og russiske grensesoldater i samarbeid.
– Norsk og russisk grensevakt gjennomfører felles patruljeringer for å kvalitetssikre lover og regler, sier oberstløytnant og sjef for den norske Grensevakten, Jan Erik Haug-
Som kjent er Grense Jakobselv grenseelva mellom Norge og Russland som er merket med grensestolper på hver side av den 196 kilometer lstrekningen.

Samarbeider som før

Selv om det råder en spesiell situasjon mellom Norge og Russland etter de vestlige sanksjonene i kjølvannet av Ukraina-krisen, foregår grensesamarbeidet i nord helt uten den spenningen som er lenger sør i Europa.
– Vi må huske på at den bilaterale overenskomsten mellom Norge og Russland har fungert siden andre verdenskrig. Den fungerte under den kalde krigen, og den fungerer godt i dag, sier oberst Roger Jakobsen, som er norsk grensekommissær.
– Vi forholder oss til bilaterale avtalen mellom Norge og Russland, og det som ligger innenfor vårt område. Det er et meget godt samarbeid, og det er få alvorlige utfordringer. De fleste tingene vi løser går raskt og greit, sier Jakobsen.

Må passe på flua

Fellespatruljene med russerne er ifølge Jakobsen viktige for å bygge opp tilliten som det gode grensesamarbeidet bygger på.
– Det er et praktisk verktøy for å løse fellesoppgaver på grenselinja. Som for eksempel å være til stede når fisket åpner. At det ikke er lov å la flua eller sluken gå over fra den ene nasjonen til den andre nasjonen. Det kan også være ryddig av skog i grensegater, sier Jakobsen.
– Vi snakkes ukentlig, nesten daglig, og da er det viktig med kjennskap til hverandre for å løse utfordringer raskt, sier han.

Hadde papirene i orden


Fellespatruljen med russerne natt til 1. juni bestod av en offiser fra det norske grensekommissariatet, to offiserer fra den norske grensevakten, to offiserer fra den russiske grensevakten og en sivil tolk.
Ved grensemerke 365 ble to fiskere kontrollert. Begge hadde alle papirer i orden.
– Jeg er laksefisker selv, og vet hvor fristende det er å få flua lengst mulig unna. Man tror alltid at den største laksen står lengst unna. Til tider kan det være en utfordring, men som oftest går det veldig greit. Vi holder flua og sluken på norsk side når vi fisker fra norsk side, sier Jakobsen til NRK.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS