sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2015-10-26
Nesten all laksen i Nærøydalselva gjenutsatt i 2015
Nesten all laksen i Nærøydalselva gjenutsatt i 2015
Den første fiskedagen i Nærøydalselva i 2012 fikk Ole Martin Gilbu 13 laks.. Alle ble gjenutsatt, unntatt en. I dag ligger denne elva fortsatt på gjenutsettings-toppen.
93 prosent av all laksen som ble landet i Nærøydalselva i år ble gjenutsatt, fremgår det av 10 på topp-lista over de lakseelver som bruker fang og slipp i forvaltningen av gytefisken. På de neste plassene ligger Saltdalselva med 80 prosent, Osenelva med 77 prosent, Lærdalselva med 76 prosent, Årøyelva med 75 prosent, Lakselva i Porsanger med 66 prosent, Orkla med 65 prosent, Verdalselva og Glomma med 57 prosent og Gaula, der 55 prosent av fangsten ble gjenutsatt

Fang og slipp et fornuftig forvaltningsverktøy

Norske Lakseelver mener at gjenutsetting er et fornuftig og viktig verktøy i en forsvarlig bestandsforvaltning. Det mener også Stjørdal Jeger- og Fiskeforening (SJFF), som på landsmøtet til Norges Jeger- og Fiskerforbund i Haugesund legger frem forslag om at NJFF skal støtte dette.
SJFF mener at fang og slipp er kommet for å bli og praktiseres i fiskeforvaltningen over hele verden. Nesten all gjenutsatt fisk overlever, gytebestanden sikres og interessen for laksefisket opprettholdes, mener foreningen.

SJFF overkjøres av lokalforeningen

NJFF Møre og Romsdal overkjører lokalforeningen sin med et motforslag om at det ikke skal benyttes fang og slipp i forvaltningen av anadrom laksefisk. , men at reguleringer skal skjed ved kvoter. Det skal høstes av et bærekraftig overskudd.
Fylkeslaget legger frem et forslag om at gjenutsatt fisk skal gå inn som en del av den fastsatte kvoten. Strenge kvoter, begrensede fisketider og redskapsbruk skaper et misforhold mellom høstingsfiskeren og nytelsesfiskeren gjennom økt bruk av fang og slipp. Dette gir seg utslag i økt konfliktnivå mellom de to fiskegruppene og skaper unødig støy ved elva, skriver fylkeslaget. I det lange løp mener fylkeslaget, at dette vil redusere rekrutteringen til laksefiske.
- I år har vi sett at det i vassdrag med mye fang slipp er vanskelig å selge fiskekort og at elveeierne opplever nedgang i inntektene, skriver fylkeslaget.

NJFF støtter fang og slipp

I forbundsstyrets forslag til landsmøtevedtak støttes fang og slipp som er rettet fiske for å spare verdifulle individer og for å begrense det det totale uttaket. Fang ogs slipp skal ikke praktiseres ved at man kan fortsette fiske på bestander som ikke tåler beskatning.
Dermed er det duket til en interassant og heit debatt mellom nytelsesfiskeren og høstingsfiskeren på landsmøtet som kan bli en stor utfordring for møteledelsen å håndtere.

Matauk

Fiskeguiden.no mener at det er nødvendig med en avklaring om bruk av fang og slipp for sportsfiskere i Norge. For å fyre opp under diskusjonen mener Fiskeguiden.no at interessen for høstingsfisket skyldes at mange fremdeles har en gammeldags holdning der matauk er overordnet spenningen og naturopplevelsen og en god forvaltning av fugl og fisk med dagens økende jakt- og fiskepress.
Som jeger er det vanskelig å skille mellom en verdifull stamfugl og en ungfugl av årets kull under rypejakta før skuddet går, men for fisken sin del, med fang og slipp, får man i hvertfall mulighetene til å gjenutsette den mest verdifulle stamlaksen, og spesielt hunnfisken, presiserer Fiskeguiden.no
Fiskeguiden.no kjøper ikke påstanden om at at elveeiere taper penger på et fornuftig fang og slipp-fiske. Tvert i mot viser erfaring fra andre land at slike elver er spesielt attraktive. I elver der all fangsten ender i fryseboksen hos dyktige, effektive og lokale fiskere, kan fiskere utenfra lett føle at deres sjanser er redusert.
Fiskeguiden.no viser til gjenutsetting-statistikken, som viser at fang og slipp er kommet for å bli, slik Stjørdal Jeger- og Fiskerforening understreker i sitt forslag til landsmøtet.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS