sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2015-11-15
Norges Jeger- og Fiskerforbund støtter fang og slipp!
Norges Jeger- og Fiskerforbund støtter fang og slipp!
Inga Saur fra Høylandet JFF fikk landsmøtets tilslutning på at NJFF vil ha mer liberal praksis innen fang og slipp. Foto:NJFF
Norges Jeger- og Fiskerforbund vedtok på sitt landsmøte i dag å støtte fang og slipp som et rettet fiske for å spare verdifull enkeltfisk og for å begrense det totale uttaket i elvene.
- Dette betyr at man fjerner seg fra det gammeldagse høstingsprinsippet eller mataukfisket for isteden å benytte fang og slipp som en mer tidsmessig forvaltningsmåte i pakt med synet til de fleste av dagens sportsfiskere, konkluderer Fiskeguiden.no

Her er NJFF sitt referat fra landsmøtet

I debatten på landsmøtet tok NJFF Møre og Romsdal til orde for at fang og slipp ikke skal inngå som en del av forvaltninga:
- Vi har formulert et vedtak som er svært tydelig på at høstingsprinsippet i vår organisasjon ikke skal fravikes. Fang og slipp skal ikke benyttes som en del av forvaltninga. Slik forbundets politikk er formulert i dag, kan vi se for oss ei framtid der de som ønsker å høste, blir ekskludert eller får vanskeligere vilkår, sa Christian Bjørseth fra NJFF Møre og Romsdal, og fremmet følgende forslag:
«Det skal ikke benyttes «fang og slipp» i forvaltninga av anadrom laksefisk. I de vassdrag hvor fiske etter anadrom laksefisk er regulert, skal reguleringa skje med kvoter hvor fangstkvoten defineres slik: Døgn-, uke- eller sesongkvote: det antall fisk en person kan fiske i løpet av et fiskedøgn, uke eller sesong. Utsatt fisk regnes som en del av kvoten. Kvoter skal være tilpasset elvene i den forstand at de kan nå de oppsatte gytebestandsmål. Det skal stå fritt for de som ønsker det å sette ut sin fisk.»

Ønsker mer liberal praksis​

Møre og Romsdal møtte motbør fra Nord-Trøndelag og Rogaland:
- Fang og slipp er bare en metode. Vi skal bevare utsatte bestander, uten at vi slipper å stanse fisket. Overlevelsesprosenten er ganske stor, viser forskninga. Vi skal ikke bare ha laksefiske for de rike. Jeg mener vi er med på å skape morgendagens laksefiskere. Hvis alternativet er å legge ned fisket i elva, mener jeg det er et godt alternativ at vi tillater fang og slipp, sa Inga Saur fra Høylandet JFF.
- Det er forståelig at det er både for- og motforestillinger i fang og slipp. Jeg mener det er et viktig verktøy for oss som vil ivareta fisket i elvene våre. Hvis vi stenger fisket, ødelegger vi interessen. Hvis elvene blir stengt over lengre tid, blir det færre ressurser til å drive kultivering og oppsyn i elvene, sa Tore Skogen fra Vindafjord JFL.

Hedmark fremmet tilleggsforslag​

- Jeg husker landsmøtet i 2009, der Møre og Romsdal hadde et tilsvarende forslag. Jeg gikk også på talerstolen da, og sa at jeg allerede som liten lærte at det ikke er lov til å leke med maten. Når jeg ser hvordan fang og slipp praktiseres i dag, mener jeg vi er farlig nær dette. Når vi tar opp laks 1, 2, ja opp til 10 ganger, da spør jeg meg hvor Mattilsynet er, sa Sven O. Stenbrenden fra NJFF Hedmark og fremmet et tilleggsforslag til forbundsstyrets forslag:
- NJFF skal gjennomføre kompetansehevende og holdningskapende tiltak for etisk gjennomføring av fang og slipp. Hvor fanget og gjenutsatt fiske er innenfor kvoten ​som tildeles den enkelte fisker for sesongen, skal denne telles på årets kvote, og fiskeren får ikke fortsette fisket det døgnet.

Må åpne for nye holdninger

- Dette er et tema som engasjerer, og det er ikke tvil om at det høstingsbaserte fisket er det viktigste. Forbundsstyret er krystallklar på at fang og slipp ikke skal brukes i vassdrag som ikke produserer et høstbart overskudd. Men mens representanten Stenbrenden kan slippe forbi elgkua som han ikke har på kvoten, har man ikke samme mulighet til å kontrollere dette i fisket, påpekte forbundsleder Runar Rugtvedt.
- Jeg vil gi en annen tilnærming til dette. Se rundt dere: Vi er bare to - 2 - barne- og ungdomsmedlemmer her på dette landsmøtet! Hvis ikke NJFF åpner opp for nye holdninger og tilnærminger, kommer Sportsfiskets år til å være bortkastet. Hvis forbundet legger føringer som er imot fang og slipp, så kommer dere til å miste den nye generasjon. Da dør NJFF. Jeg tror løsningen er å åpne for både og - altså åpne for lokale variasjoner, sa Regine Emilie Mathisen fra NJFF Hordaland.

Mener NJFF har en viktig rolle​​​​

- Fang og slipp kommer uansett, om vi vil det eller ikke. Dette er en dynamikk som kommer nedfra, fra grasrota og fra sportsfiskerne. Det krever kompetanse og kunnskap for å praktisere fang og slipp. Dette er noe forbundet kan tilby, sa Gunnar Borgen fra forbundsstyret. ​
- Jeg deltok på sportsfiskekonkurransen på Flå i vår. Er det noe vi har mangel på i organisasjonen, så er det sportsfiskere. Hvis vi i dag nedlegger veto mot fang og slipp, kan vi like godt endre navn til Norges Jeger- og Friluftsforbund. Fang og slipp er et viktig forvaltningsprinsipp, sa Thomas Halvorsen fra NJFF Troms.

Vant med hårfin margin

NJFF Møre og Romsdal trakk deretter sitt forslag, og sluttet seg til NJFF Hedmarks tilleggsforslag. Forbundsstyret tok inn første setning fra Hedmarks tilleggsforslag, og salen gikk til avstemming.
Forslaget til NJFF Hedmark fikk 76 stemmer, og falt mot følgende forslag fra forbundsstyret:

​​​​​NJFF støtter fang og slipp som et​ rettet fiske for å spare verdifulle individer og for å begrense det totale uttaket. Fang og slipp skal ikke praktiseres for å fortsette fiske på bestander som ikke tåler beskatning. ​NJFF skal gjennomføre kompetansehevende og holdningskapende tiltak for etisk gjennomføring av fang og slipp.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS