sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2015-11-26
Strengere fiskeregler i Randselva og Tyrifjorden
Strengere fiskeregler i Randselva og Tyrifjorden
Bjørn Smith med norgesrekorden for ørret tatt på flue.
Kortere fisketid i Randselva, garnforbud i Tyrifjorden vår og høst, en fordobling av minstemålet til 50 cm og en reduksjon til fire stenger ved trollingfiske, er forslaget fra Fylkesmannen for å redusere fisketrykket på den sårbare storørret-bestanden i Tyrifjorden.
Høringsfristen for fylkesmannens forslag er 1.mars og de nye reglene ventes å tre i kraft på forsommeren. I så fal betyr det at storørreten skjermes på sin næringsvandring etter krøkla opp mot utløpet av Sogna på vårparten og at sportsfiskere i Randselva går glipp av den beste fisketida i september. Imidlertid er det en god del storørret på oppgang allerede i august, så fiskemulighetene i Randselva blir ikke helt borte.
Trollingfiskerne i Tyrifjorden får heretter bare bruke fire stenger, mot nå fem, mens det blir helt forbudt å bruke utrigger og dyprigger beregnet på storørret og gjedde. Fra før er det forbudt å bruke flyteline med krok og agn, oter, slukoter og hoopilk.
I Randselva er det i dag påbudt å gjenutsette hunnfisk av storørret, en bestemmelse som videreføres.
Som de fleste vet, er det to storørret-stammer i Tyrifjorden. Den ene går opp i Randselva og gyter, og hvor også avkommet har sine oppvekstplasser de første par årene, men den andre stammen har Drammenselva ved Vikersund som gyteplass.
Mer om fylkesmannnens forslag til nye regler for å redusere fiskepresset på Tyirfjord-ørreten finner du på www.fylkesmannen.no/Bukserud.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS