sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2015-11-30
AP-nei til privatisering av Statskogs fiskevann
AP-nei til privatisering av Statskogs fiskevann
Arbeiderpartiet fortsetter å protestere mot fortsatt salg av Statskogs eiendommer slik det legges opp til i statsbudsjettet for 2016.
– Skog, fjell og fiskevann skal være tilgjengelige for alle. Jakt og fiske er en folkeaktivitet, og skal ikke være en riksmannssport forbeholdt de få, mener Knut Storberget og i innstillingen til næringskomiteens budsjett sier Ap blankt nei til hel eller delvis privatisering av Statskog
Men Regjeringen får likevel flertall for å øke salget av Statskogs eiendommer i statsbudsjettet for neste år. melder NTB .

Øker salget

Salget av Statskogs eiendommer omfatter spredte skogteiger. I første omgang ble det lagt opp til salg av om lag 600.000 dekar. Til nå er 146 eiendommer som samlet utgjør noe over 260.000 dekar solgt.
Eiendommene fordeler seg på 71 kommuner i 16 fylker. 70 prosent av eiendommene er solgt til lokale kjøpere, mens 20 prosent er solgt til kommuner og til Miljødirektoratet.
I en utredning som var bestilt av regjeringen konkluderte styret i Statskog at arronderingssalget kan økes med inntil 150.000 dekar, noe Ap altså motsetter seg.
Partiet mener Statskog burde ha fått utvidet sitt virkeområde snarere enn å få det innsnevret.
– Flere skogeiendommer som nå selges er av en slik størrelse at de har betydning både for Statskogs egen drift og ikke minst for flere lokalsamfunns adgang til jakt, fiske og fritid, argumenter Ap.

Privatisering?

Det var den rødgrønne regjeringen som i sin tid satte i gang salget av Statskogs eiendommer, men nå er grensa for hva som bør selges nådd, mener Aps Knut Storberget.
– Statskog vil bli videreført «med de samme oppgavene og den samme organiseringen som i dag, opplyste landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) til NTB tidligere i høst.
Et liknende svar i et skriftlig spørsmål fra Senterpartiets Geir Pollestad, beroliger Sp-representanten, som føler seg trygg på at Statskog ikke blir solgt til private. At arronderingssalget økes noe, er helt ok for Sp, så lenge det styrker lokalt eierskap. (©NTB)0
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS