sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2016-01-30
Økt laksefiske og mer settes levende tilbake i elvene!
Økt laksefiske og mer settes levende tilbake i elvene!
Pia Persson Holmberg med sin laks på 18,2 kilo tatt på flue i Tana 1.juli 2015.
Ialt ble det tatt 195 000 laks, sjøret og sjørøye i de norske elvene i 2015. Det er en økning på 33 000 fisk, eller 21 prosent, i forhold til året før, Av fangsten ble 82 prosent avlivet. Resten ble sluppet levende tilbake i elvene, heter det i meldingen fra Statistisk Sentralibyrå.
Størst var fangstøkningen i Trøndelags-fylkene og Møre og Romsdal. I Møre og Romsdal ble det avlivet 76,5 tonn, en økning på 29,3 tonn fra året før. I Trøndelag var det avliva fangsten på 76,5 tonn, en økning på 29,7 tonn i forhold til 2014. Fangsten i Møre og Romsdal økte med 15,6 tonn til 36,5 tonn.
I Finnmark var det en nedgang på 7,5 tonn til 104,6 tonn.

Tana med sine sideelver vårt viktigste laksevassdrag

Tana med sine sideelver er fremdeles vårt viktigste laksevassdrag, med en samlet fangst på 38,2 tonn. Det er 9,5 tonn mindre enn året før. Deretter kommer Namsenvassdraget og Gaulavassdraget med respektive 31,2 og 25,0 tonn.

Mer fang og slipp

25 400 laks og 9 500 sjøørret og sjørøye , eller 18 prosent av det samla elvefisket i 2015, ble gjenutsatt, mot 20 200 laks og 11 400 sjøørret og sjørøye året før.
Likevel var det Finnmark som toppet gjenutsettings-toppen med 6500 laks og 1500 sjøørret og sjørøye, med Sør-Trøndelag og Sogn og Fjordane på de neste plassene.. Snittvekt for den gjenutsatte fisken var 4,1 kilo for laks og 0,9 kilo for sjøørret og sjørøye.

195 000 laks, sjøørret og sjørøye

Ialt ble det tatt 195 000 laks, sjøret og sjørøye i de norske elvene i 2015. Det er en økning på 33 000 fisk, eller 21 prosent, i forhold til året før, I alt blei det fiska 195 000 laks, sjøaure og sjørøye i dei norske elvane i 2015. Det er 33 000, eller 21 prosent, fleire fisk enn året før. Av fangsten ble 82 prosent avlivet. Resten ble sluppet levende tilbake i elvene, heter det i meldingen fra Statistisk Sentralibyrå.
Av fangsten på 405 tonn som ble avlivet, var 350 tonn laks og 55 tonn sjøørret og sjørøye., en økning på henholdsvis 26 prosent for laks og 23 prosent for sjøørret og sjørøye i forhold til året før. .
Av avlivet laks veide 59 prosent av fisken under 3 kilo, mens 32 prosent veide mellom 3 og 7 kilo. 9 prosent av laksen veide over 7 kilo, eller det vi kaller storlaks.
Snittvekta for den avliva laksen økte fra 3,2 kilo i 2014 til 3,3 kilo i 2015.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS