sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2016-02-25
Elveeierlaget stenger Flåmselva som er foreslått åpnet!
Elveeierlaget stenger Flåmselva som er foreslått åpnet!
Flåmselva. Foto: Eivind Fossheim
Til tross for at Miljødirektoratet har vedtatt å åpne Flåmselva for laks- og sjøørretfiske i 2016, har Flåmselva Elveeigarlag vedtatt å holde elva stengt for alt fiske også i år.
Avdelingsdirektør Raoul Bierach i Miljødirektoratet kjenner ikke elveeierlagets begrunnelse, og sier til Fiskeguiden.no at grunneiere kan innskrenke fiske ut over det som fremgår av offentlig vedtatte fiskeregler i forskrift, men ikke motsatt.Foto: Eivind Fossheim, Fiskeguiden.no

Passivitet hos elveeierne

Flåm Elveeigarlag hadde ingen merknader til høringsforslaget om fisketider for Flåmselva for 2016 før Miljødirektoratet gjorde sitt endelige vedtak om åpning av laks- og sjøørretfiske her i 2016, og den begrunnelsen Miljødirekroratet hadde for sitt vedtak..

Faglig forsvarlig å åpne for fiske i 2016

I sin uttalelse til høringsforslaget uttalte Fylkesmannen at det de hadde mottatt et lokal forslag om en fisketid fra 20.06 til 20.08 med påbud om gjenutsetting for laks og sjøørret. Fylkesmannen mente at det kan være grunnlag for å ha et fiske i vassdraget, men at det ikke bør være et forskriftsbasert fang- og slipp-fiske. Fylkesmannen peker på gytefisktellinger i 2014 som tydet på at gytebestandsmålet trolig ble nådd, men viser også til den omfattende flommen i oktober 2014 som trolig vil føre til redusert smoltproduksjon de neste årene.

Vedtaket bygger på Fylkesmannens uttalelse

Når Miljødirektoratet har foreslått å åpne elva for laks- og sjøørretfiske fra 1.juli til 31.juli, med en døgnkvote på 1 laks og 1 sjøørret pr fisker, legger de Fylkesmannnens vurdering til grunn. Det er lagt avgjørende vekt på usikkerheten knyttet til flommen i 2014.

Svikt i den lokale forvaltningen?

Fiskeguiden.no stiller seg undrende til elveeierlagets vedtak om å stenge Flåmselva. De har ikke gitt noen begrunnelse. De har ikke svart på høringsbrevet fra Miljødirektoratet eller hatt noen kontakt med Fylkesmannen om fiskereglene for 2016. Etter Fiskeguiden.no sin mening har det her en urydd saksbehandling hos den lokale forvaltningen av elva, som Fylkesmannnen i Sogn og Fjordane bør se nærmere på.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS