sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2016-04-22
Kraftverk i Jølstra kan bli solgt til Tyskland!
Kraftverk i Jølstra kan bli solgt  til Tyskland!
Sverre Amundsen med sin storørret på 12,1 kilo tatt i Jølstravatnet, tre mil fra gyteelva Jølstra. Ørreten hadde tidligere hadde gytt tre ganger. Foto: Eivind Fossheim.
Nordkraft, som har søkt om konsesjon for kraftutbygging av Jølstra, har i det siste solgt flere av sine kraftverk til Tyskland. Er det en slik utvikling Jølster kommune og grunneierne langs Jølstra ønsker? spør Fiskeguiden.no
Er det ikke bedre at vi tilbyr tyske sportsfiskere en fortsatt attraktiv fiskereise hit til Nord-Europas rikeste ørretvassdrag og at hele bygda drar nytte av inntektene. Her kan reiselivsnæringen i Jølster få viktige fremtidige inntekt og fortsatt ha den vakre elva si til glede for både turister og sitt eget livsmiljø.
Vi har ingen garanti for at de to konsesjonssøkere Nordkraft og Sunnfjord Energi ikke selger sine kraftverk videre til tyskere og andre utenlandske kapitalister. For dem kan det bli billigere å ha sitt eget kraftverk enn å kjøpe strømmen fra norske kraftprodusenter, mener Fiskeguiden.no

Kraftplanene kan bli skriinlagt

Det er mye som tyder på at hverken Sunnfjord Energi eller Nordkraft får konsesjon for sine planer om kraftutbygging i Jølstra, som er den eneste gyteplassen for den unike kanibalspisende storørreten i Jølstravatnet. .
Med det økende presset for å berge den norske storørreten, har klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen (H) lovet å ta opp med Miljødirektoratet om hva som må gjøres for å bevare de gjenværende storørret-bestander. Det må bety at utbyggingsplanene for Jølstra skrinlegges, mener Fiskeguiden.no

- Utbyggingsplanene i Jølstra må stoppes snarest!

Som leder av fisketurismebedriften Norsk Fiskesenter AS i Jølster har Eivind Fossheim lagt inn denne kommentaren i kampen om å berge den unike storørret-stammen i Jølstravatnet:
Siden hverken NJFF eller andre som er oppatt av å berge storørret-stammene våre ikke har nevnt den akutte trusselen som henger over storørret-stammen i Jølstravatnet, vil jeg få presisere at planene for Sunnfjord Energi sin kraftutbygging i Jølstra må stoppes øyeblikkelig. Jølstra er nemlig den eneste gyteelva for den unike kannibalspisende storørreten i Norge, og NVE skal om kort tid foreta en siste befaring av vassdraget før de gir sitt endelige samtykke til utbyggingen.
Norsk Fiskesenter AS har tidligere påpekt både overfor NVE og Miljødirektoratet de sterke faglige argumentene for å ta vare på gyteelva til den unike storørret-stammen i Europas rikeste ørretvassdrag, og jeg forventer at Klima- og miljøvernministeren prioriterer storørreten i Jølstravatnet i den videre forvaltning og redningsaksjon for å berge de norske storørret-stammene, skriver Eivind Fossheim.

Forvaltningen av storørret-stammene i Stortinget!

Stortingsrepresentant Laila Gustavsen (A) stilte 17.februar 2016 følgende spørsmål til Klima - og miljøvern-statsråden:
Er statsråden enig i at det er behov for en gjennomgang av storørretens situasjon i Norge og ta initiativ til å sette ned et storørret-utvalg?
Begrunnelse:
Siste helhetlige kartlegging av storørretstammene i Norge var i 1997 (DN nr 1997-2 Forslag til forvaltningsplan for storørret). Den viser at av Norges 165 storørretvassdrag var det kun 32 stammer som ble regnet som bærekraftige. En kan anta at det er liten forskjell i dag. Storørreten har utviklet seg i Norge gjennom 8-10000 år. Det betyr at den kom samtidig som villreinen, etter siste istid.
Utbygging av vannkraft, ødeleggelse av gyteområder, feil eller manglende håndheving av fiskeregler, flaskehalser (for eksempel fisketrapper som ikke fungerer, samt kulverter som ørreten ikke går igjennom) har ført til at villfisk ikke kommer opp til gyteplassene. Dette er det mulig å gjøre noe med dersom en tar i bruk oppdatert kunnskap. Det er mulig å forene målet om å ha tilgang til ren, fornybar energi med bærekraftige storørretstammer, hvis en vil. Mye av det vi har lært om forvalting av villaks er direkte overførbart til storørret, da de har lik levemåte og livssyklus.
Det å redde og kultivere de viktigste storørretstammene er for mye overlatt til ildsjeler i lokale fiskeforeninger. Selv om de gjør et uvurderlig arbeid må målet likevel være at villfisken i større grad reproduserer seg selv, gjennom en bærekraftig forvaltning. Da er det behov for å tenke nytt om storørret og vurdere å opprette nasjonale storørretvassdrag i tråd med tenkningen rundt nasjonale laksevassdrag.
Det vises forøvrig til brevet fra Ringerike Sportsfiskere, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Georg Fr.Rieber-Mohn, Bjørn Olav Haukelidsæter, Gudbrandsdalen Sportsfiskeforening og Lars Nilsen av 25. november 2015 til departementet.Brevet er per i dag ikke besvart av statsråden.

Klima- og miljvernminister Vidar Helgesen (H) svarte 24.februar 2016:


Vidar Helgesen: Jeg har i det siste registrert et økt engasjement for storørretbestandene våre. Blant annet var storørret et tema da energi- og miljøkomiteen behandlet statsbudsjettet for 2016, jf. Innst. 9 S (2015-2016). I innstillingen viste energi- og miljøkomiteen til at det er viktig å bevare gjenværende storørretstammer.
Klima- og miljødepartementet har nylig bedt Miljødirektoratet utarbeide grunnlaget for en tiltaksplan for vill laksefisk. Planen vil bl.a. baseres på kvalitetsnormen for villaks og skal belyse status og påvirkninger på laksebestandene våre. I denne sammenhengen vil det også være naturlig å vurdere situasjonen for storørreten. Departementet jobber med nærmere avklaringer av planen.
Klima- og miljødepartementet har mottatt et brev fra blant annet Ringerikes Sportsfiskere og Norges Jeger- og Fiskerforbund med forslag om å nedsette et storørret-utvalg. Brevet er for tiden til behandling i departementet og vil bli besvart så snart som mulig.

Her er lista over de elvene som Nordkraft har søkt om konsesjon for utbygging av kraftverk

Graffer kraftverk Lom kommune , Oppland Årsproduksjon: 11.4 GWh Hundsåna kraftverk Askvoll kommune , Sogn og Fjordane Årsproduksjon: 9.9 GWh Jølstra kraftverk Jølster kommune , Sogn og Fjordane Årsproduksjon: 116 GWh Laksåga kraftverk Fauske kommune , Nordland Årsproduksjon: 24.8 GWh Møyåni kraftverk Voss kommune , Hordaland Årsproduksjon: 17 GWh Nedstevann kraftverk Narvik kommune , Nordland Årsproduksjon: 5.3 GWh Nørlandselva kraftverk Masfjorden kommune , Hordaland Årsproduksjon: 11.7 GWh Raselva kraftverk Narvik kommune , Nordland Årsproduksjon: 7 GWh Reinene kraftverk Gulen kommune , Sogn og Fjordane Årsproduksjon: 12.1 GWh Sagelva Surnadal kommune , Møre og Romsdal Årsproduksjon: 10.5 GWh Sandåa kraftverk Halsa kommune , Møre og Romsdal Årsproduksjon: 16 GWh Sauland kraftverk Hjartdal kommune , Telemark Årsproduksjon: 71.5 GWh Skittenelva kraftverk Tromsø kommune , Troms Årsproduksjon: 15.9 GWh Skoelva kraftverk Bardu kommune , Troms Årsproduksjon: 13.8 GWh Storelva (Ikjefjorden) kraftverk Høyanger kommune , Sogn og Fjordane Årsproduksjon: 10 GWh Storelva kraftverk Bremanger kommune , Sogn og Fjordane Årsproduksjon: 15.5 GWh Storelva kraftverk Tromsø kommune , Troms Årsproduksjon: 13 GWh Storvatn kraftverk Narvik kommune , Nordland Årsproduksjon: 34.4 GWh Tokagjelet kraftverk Kvam kommune , Hordaland Årsproduksjon: 84 GWh Tømmerelva Øvre kraftverk Sørreisa kommune , Troms Årsproduksjon: 12.1 GWh Trestegane kraftverk Gulen kommune , Sogn og Fjordane Årsproduksjon: 17.9 GWh Valdraelva kraftverk Etne kommune , Hordaland Årsproduksjon: 8.5 GWh NORDKRAFT, Teknologiveien 2B, 8517 Narvik // Telefon 08517 // post@nordkraft.no// Copyright © 2016 Nordkraft Konsern<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS