sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2016-04-21
Mange elveeiere må bedre pleie og vedlikeholde fiskens miljø
Mange elveeiere må bedre pleie og vedlikeholde fiskens miljø
Dette blir fine fiskekulper for fluefiskerne. Foto: Eivind Fossheim
Når flomvann river ned terskler og fyller igjen kulpene med grus, er det viktig for fiskeforvalterne å reparere og forbedre gyte- og oppvekstområdene til laksen, slik som her i Lærdalselva akkurat nå. Dette blir fine standplasser både for laksen og fluefiskerne. Altfor mange fine standplasser forsvinner i norske elver i mangel på vedlikehold, hevder Fiskeguiden.no. Foto: Eivind Fossheim. .

Elvemiljøet må få tid til å bygge seg opp igjen

Men graving i elvene har også negative sider. Det kan ta tid å bygge opp igjen bunnforholdene og miljøet gytefisken, for yngelen og for insektene som yngelen skal leve av. I en av de mest fiskerike kulpene i Jølstra , tok det tre år før ørreten inntok sine plasser igjen etter graving, forteller lokalkjente fiskere.

Ikke bare å grave i vei etter eget skjønn

Lederen av elveeierlaget i Lærdalselva, Lasse Sælthun, understreker overfor Fiskeguiden.no at det ikke bare er å grave i vei etter eget skjønn. Gjenopprettingen og forbedringer av ødelagte terskler og høler i Læradlselva er godkjent både av NVE og Fylkesmannen, presiserer Sælthun. Det er derfor viktig å kontakte fylkets fiskeforvalter før man gjør sine inngrep.

NVE må også kreve at fiskens miljø vedlikeholdes.

Fiskeguiden.no vil gjerne høre hvilke erfaringer andre elveeierlag og lokale fiskeforvaltere har med reparasjon og vedlikehold av fiskeplasser. Uansett er det etter Fiskeguidens mening et behov for mange fiskeforvaltere å drøfte tiltak for en bedre pleie av miljøet for fisken og for fiskerne i mange norske elver.
Det er et tankekors når NVE gir konsesjon for kraftutbyggings som er til skade for fisken, at NVE ikke legger større vekt på å holde fiskestrekningene vedlike. Det er jo tross alt fiskens og vanninsektenes livsmiljø.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS