sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2016-05-24
Nye 25 tilfeller av ulovlig spredning av fiskearter!
Nye 25 tilfeller av ulovlig spredning av fiskearter!
Gjedda er en opplevelse å få på kroken, men kan bli et stort problem hvis den spres utenfor sitt naturlige utbredelsesområde.
Ialt 25 nye tilfeller av ulovlig spredning av fiskearter ble registrert i 2015, viser en ny rapport laget på oppdrag for Miljødirektoratet.
Spredning av fiskearter har vært et tiltagende problem de siste årene. Når fiskearter spres til nye områder, kan de fortrenge fiskearter og andre arter som forekommer i området. I tillegg til å utgjøre en trussel for naturmangfoldet kan slik spredning også gå ut over fritidsfisket.
Noen arter kan også påvirke økosystemene negativt på andre måter. Eksempelvis kan mort som spres til drikkevannskilder, gå kraftig ut over vannkvaliteten.

Straffbar miljøkriminalitet

En ny rapport Norsk institutt for naturforskning har laget på oppdrag fra Miljødirektoratet viser at det ble registrert 25 nye tilfeller av spredning i 2015. >br> Ifølge forskerne er det i de fleste tilfeller aktiv og ulovlig handling fra mennesker som er årsaken til spredningen. Blant annet kan bestander bli etablert med en forventning om å etablere et attraktiv fiske etter arter som gjedde og suter, eller at fiskearter blir brukt som agn, slik som ørekyt, sørv.
– Dette er straffbar miljøkriminalitet som kan få alvorlige konsekvenser for naturverdiene i området hvor fisken spres. Det er svært utfordrende for forvaltningen å stanse eller begrense skaden av slik aktivitet, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Ørekyte, gjedde og karpe mest spredd

De 25 tilfellene fordelte seg på 11 fiskearter. Ørekyte er dominerende med sju lokaliteter, etterfulgt av karpe og gjedde med tre rapporterte spredninger hver. Abbor, suter og sørv er alle registrert med to nye spredninger, samt ett tilfelle hver av harr, regnbueaure, gullfisk, karuss og lake.
Miljødirektoratet jobber for tiden med å lage en egen handlingsplan mot spredning av fiskearter i Norge.0
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS