sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2017-05-03
Ulovlige garn kan føre til innskrenket lovlig sjøørretfiske
Ulovlige garn kan føre til innskrenket lovlig sjøørretfiske
Statens naturoppsyn er bekymret for tjuvfiske og inndrar ulovlige garn. Foto: Runar Omnø, Statens naturoppsyn.
Det omfattende ulovlige garnfiske etter sjøørret som Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn nå avdekker langs kysten kan gjøre det nødvendig å innskrenke det lovlige fiske etter sjøørret, heter i dagens melding fra Miljødirektoratet til Fiskeguiden.no.

Bevisst ulovlig garnfiske etter sjøørret

Sjøørreten er utsatt for tjuvfiske. Samtlige ulovlige garn som Statens naturoppsyn har tatt opp så langt i årets sesong var satt med tanke på å fange sjøørret.
Oppsynet fra mars til oktober-november er i all hovedsak rettet mot fiske i sjøen, men det blir også foretatt enkeltkontroller i de lakseførende vassdragene.
Årets oppsyn med fisket langs kysten har pågått en drøy måned, og så langt har kontrollene foregått på strekningen fra og med Hordaland til og med Oslofjorden. Det har resultert i 14 inndratte garn og 5 beslag. På samme tid i fjor var tallene henholdsvis 17 og 3. Umerkete garn blir inndratt. Hvis gjerningsmannen er kjent, blir garnet beslaglagt og forholdet anmeldt.

Spesielt bekymret for sjøørreten

Tallene viser at ulovlig fiske stadig er et stort problem. Så langt er det spesielt fisket etter sjøørreten som bekymrer Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO).
– Tallet på inndratte og beslaglagte garn fortsatt er høyt, og det ser vi alvorlig på. Alle garna er satt for å ta sjøørret, og det gjør at vi følger fisket etter denne arten ekstra nøye, sier direktør Pål Prestrud i SNO.

Oppsynet utvides og skjerpes utover våren

Ut over våren utvider SNO oppsynet til kysten langs fylkene fra Sogn og Fjordane og nordover. I fjor ble åtte av ti ulovlige garn oppdaget i Hordaland og de tre nordligste fylkene og målet er å få slutt på det ulovlige fisket.

Jakter miljøkriminalitet

– Vi ser stadig eksempler på manglende respekt for regelverket. Derfor må vi sette inn større ressurser på å ta gjerningsmennene, for å få redusert denne miljøkriminaliteten og det skjer i tett samarbeid med Politiet, Kystvakten og Fiskeridirektoratet, sier Prestrud.
Bøter og tap av redskap er den umiddelbare konsekvensen for den som blir tatt for å fiske ulovlig. På sikt blir resultatet enda mer alvorlig. Omfattende ulovlig fiske kan gjøre det nødvendig å innskrenke det lovlige fisket etter sjøørret.

Sjøørreten er sårbar

Sjøørreten er utsatt for en rekke menneskelige påvirkninger og er sårbar. Mange sjøørretbekker er ødelagt eller forringet av forurensing og fysiske inngrep, for eksempel kanalisering, rørlegging eller tilslamming. I store deler av landet har dessuten overlevelsen i fjordene blitt vesentlig redusert på grunn av lakselus fra oppdrettsnæringen.

Fare for at den kan bli utryddet

– Mange sjøørretbestander er derfor så svekket at de ikke tåler beskatning. Ulovlig fiske kan føre til at de blir utryddet, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i Miljødirektoratet.

Vokter over totalfredet ål

En annen art som får ekstra oppmerksomhet fra oppsynsmyndighetene i år er ål. Den er totalfredet, både i ferskvann og i sjøen, men i fjor ble det avdekket flere tilfeller av ålefiske.
I Agder ble det nylig funnet ei teine med ål, i en fellesaksjon mellom SNO, Kystvakten og Fiskeridirektoratet. Sistnevnte etat har myndighet for kontroll av ålefiske i sjøen, og Miljødirektoratet i ferskvann, men etatene samarbeider også her.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS