sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2017-10-11
Kveite på over 2 meter må heretter settes ut igjen!
Kveite på over 2 meter må heretter settes ut igjen!
Heretter må all kveite - også tatt på stang - settes tilbake i sjøen.
Det er nå innført et påbud om å slippe ut igjen i sjøen all kveite på over 2 meter på grunn av høyt innhold av potensielt farlige fremmedstoffer.
Påbudet gjelder all levedyktig, død eller døende kveite over to meter. Det er et kjent problem at gammel kveite gjennom hele livet samler opp fremmedstoffer som kan utgjøre en risiko for oss mennesker.
I et avgrenset område på Sklinnabanken er det forbudt å fiske etter kveite (dvs en kan fiske i området når målarten er noe annet enn kveite).

Forskningsprosjekt

På oppdrag fra Mattilsynet, gjennomførte Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) et prosjekt på Atlantisk kveite i perioden 2013 til 2015.
Kveitene i undersøkelsen er i hovedsak samlet inn fra havområdene fra Møre til Nordkapp (Norskehavet), der det meste av fisket etter Atlantisk kveite foregår. Det ble også fisket noen kveiter i et område nordøst for Nordkapp og ved Bjørnøya.
Undersøkelsen viser store variasjoner av miljøgifter i kveitene. Grovt sett øker mengdene av miljøgiftene fra nord (Barentshavet) mot sør (Norskehavet), og videre til Nordsjøen og Skagerrak. Like viktig er det at innholdet av miljøgiftene er økende med størrelse og alder på individene.
Mattilsynets har i sin vurdering av resultatene konkludert med følgende om Atlantisk kveite:
Atlantiske kveiter som er mindre enn 2 m (ca.100 kg), har stort sett gode resultater for både tungmetaller og organiske miljøgifter. De er trygge å spise.
Atlantiske kveiter over 2m (ca.100 kg) har et høyt innhold av miljøgifter, også over grenseverdiene for en eller flere komponenter. Særlig gjelder dette de organiske miljøgifter. De bør derfor ikke spises. Slike store kveiter må slippes ut i sjøen igjen. Om kveiten er tydelig skadet, må den avlives før den slippes. Den kan heller ikke selges.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS