sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2017-10-25
Kong Harald,- på gjensyn i den gyrofrie Lærdalselva!
Kong Harald,- på gjensyn i den gyrofrie Lærdalselva!
Kong Harald, her som kronprins sammen med klepperen Olaf Olsen, er velkommen tilbake til den friskmeldte Lærdalselva. Foto: Eivind Fossheim
Når klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen erklærer Lærdalselva som friskmeldt ved en samling utenfor Norsk Villakssenter mandag formiddag, kan kong Harald plukke frem igjen favorittflua si, Green Highlander, fra den gang han som kronprins svingte fluestanga og landet både storlaks og sjøørret som det fortsatt går gjetord om i sportsfiskemiljøet. Kongen er såvisst hjertelig velkommen tilbake til dronningen blant lakseelvene vestpå.

Her er programmet for mandagens samling på elvebredden utenfor Norsk Villakssenter i Lærdal:

11.00: Markering med klima- og miljøminister Vidar Helgesen, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Lærdal kommune, Lærdal elveeigarlag, Mattilsynet, Miljødirektoratet, Veterinærinstituttet og Norsk institutt for vannforskning (NIVA).
11.20: Kaffi og mat i Villakssenteret. Høve til å intervjue statsråden og dei andre.

Program – fagseminar i kinosalen i Villakssenteret:

12–14: Med statsråd Vidar Helgesen og dei ulike fagetatane, kommunen og elveeigarlaget om kampen mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris og bevaring av fiskebestandane.
Fra Miljødirektoratet blir det understreket at Mattilsynet har ansvaret for å overvake, førebygge og setje inn tiltak for å avgrense spreiing av smitte.
Miljødirektoratet har ansvaret for tiltak for å utrydde parasitten, bevare laksebestandane, samt bygge opp att bestandane etter behandling.
Fylkesmannen i den respektive smitteregionen er tiltakshavar for behandlingsaksjonar mot parasitten, samt bevaring og re-etablering av fiskebestandane.
Veterinærinstituttet er nasjonalt kompetansesenter for genbank for villaks og for kjemiske tiltak mot parasitten. Gjennomfører behandling og program for overvaking, friskmelding og reetablering av fisk på oppdrag for Mattilsynet og Miljødirektoratet. NIVA har sidan midten av 2000-talet vore leiande på skånsame behandlingsmetodar.

RELATERTE LENKER

Slik hindrar du spreiing av Gyrodactylus salaris (Mattilsynet)
Om Gyrodactylus salaris (Miljødirektoratet)
Gyrodactylus salaris (Veterinærinstituttet)<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS