sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2017-11-24
Økende fangster i sjølaksefisket
Økende fangster i sjølaksefisket
Kilenotfisker i Trondheimsfjorden. Foto: Kristian B. Rian, Miljødirektoratet
– Det ser ut til at den positive trenden i sjølaksefisket fra 2016 fortsetter etter bunnåret 2013. Samtidig ser vi fortsatt lave fangster i store deler av landet og særlig stor nedgang i Nordland og i Agder sammenliknet med fangstene i 2016, sier seksjonsleder Raoul Bierach i Miljødirektoratet.
Laksefangster fra sjølaksefiske i 2017 viser at fisket ligger over gjennomsnittet for de siste fem år.
I den ordinære sesongen i sjø ble det i 2017 rapportert fanget 73 013 laks og 2 282 sjøørret i sjølaksefisket i Norge. Samlet utgjorde dette en total vekt på 295 tonn .
Basert på vekt, er dette 8 prosent høyere enn i 2016, og 25 prosent høyere enn gjennomsnittet for perioden 2012 til 2016. Den største økningen i fangst ser vi i Nord-Trøndelag og Vestfold. Størst reduksjon finner vi i Nordland og i Agder.

Venter på tall for elvefisket

– Det er for tidlig å si noe sikkert om innsiget av laks basert på fangsttallene. Det er mange andre faktorer som kan påvirke fisket, og vi har ennå ikke sett endelige tall for elvefisket, sier Bierach.
Den samlede oversikten over fangst får vi når SSB legger fram tall for elvefisket i februar. Mer sikker kunnskap om hvor mye laks som er kommet inn til kysten i løpet av året får vi først når innsigsberegninger fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning foreligger nærmere sommeren 2018.

Figur 1. Fangst i sjølaksefisket i perioden 1993 til 2017. Fangstene er ikke korrigert for innslag av rømt oppdrettslaks. Fangsttall fra forskningsfiske er inkludert. Kilde: SSB.

Fylkesvise variasjoner:

Tabellen under viser rapportert fangst i sjølaksefisket for de ulike fylkene i 2016 og 2017. Merk at Agder består av fylkene Aust- og Vest-Agder. Fylkene hvor det ikke er åpnet for ordinært fiske er utelatt fra tabellen. Fangstene er ikke korrigert for innslag av rømt oppdrettslaks. (Kilde: SSB): Fangst 2016 Fangst 2017
Finnmark 134812 138430
Troms 16327 17526
Nordland 4955 4134
Nord-Trøndelag 42927 59303
Sør-Trøndelag 19335 20257
Møre og Romsdal 18223 18071
Sogn og Fjordane 4849 5058
Rogaland 11312 13730
Agder 17075 14815
Vestfold 1691 2329
Buskerud, Østfold, Akershus og Oslo 1614 1091

Den største økningen i fangst på 38 prosent sammenlignet med 2016 er registrert i Nord-Trøndelag og i Vestfold. I Nord Trøndelag var fangstene 68 prosent høyere enn gjennomsnittet for perioden 2012 til 2016. Rogaland hadde også en bedre sesong med 21 prosent høyere fangst enn i fjor, og 16 prosent høyere fangst enn snittet for 2012-2016
I de øvrige fylkene rundt Oslofjorden har det vært betydelig lavere fangster i 2017 enn i 2016. Nedgangen kommer etter særlig gode fangster i 2016 og er nå på nivå med gjennomsnittet for perioden 2012 til 2016.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS