sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2018-01-12
Rekordfangster og mer storlaks i Finnmarks-elvene
Rekordfangster og mer storlaks i Finnmarks-elvene
Komagelva kan ikke bare vise til rekordfangster og mer storlaks. Den er også en fantastisk vakker lakseelv. Foto: Eivind Fossheim / Fiskeguiden.no
Mange av elvene i Finnmark kunne i fjor vise til rekordfangster. Dessuten har det aldri blitt tatt så mye storlaks, melder utmarksforvalter Steinar Normann Christensen i FeFo, som regner med en ny økning i fangstene sommeren 2018. Legg derfor årets fisketur dit, anbefaler Fiskeguiden.no
Både i Vestre Jakobselv, Komagelva, Skallelv, Veidneselva og Bergebyelva ble det satt nye fangstrekorder i 2017. Aldri har det blitt tatt flere laks Vestre Jakobselv, Komagelva og Bergebyelva, og i FEFO-elvene ble det tatt totalt 20071 laks på tilsammen 90,5 tonn. Med 2053 laks på over 7 kilo ble dessuten 2017 det beste storlaksåret noensinne,
Tar vi med Altaelva og Neidenelva, som ikke er FeFo-vassdrag, er det så langt meldt inn 90,5 tonn fordelt på 24.038 individer. Tall fra Tanavassdraget, norsk side, er ventet senere i vinter.
FeFo har forpaktet bort ansvaret for lakseelvene til foreninger, og disse har gjort en stor og viktig innsats for elvene. Et resultat av arbeidet er blant annet at det blir satt nye rekorder i elver, og at vi har fått mange gode lakseelver i Finnmark.
For å legge til rette for dette arbeidet, krever FeFo inn en årlig forpaktningsavgift, hvor regelen er at elvene som har størst inntjening, betaler mest. Deler av denne avgiften blir avsatt til en støtteordning som forpakterne kan søke på.
Her prioriteres vassdrag med liten inntjening foran de store. FeFo gir støtte til bestandskartlegging, vakthold, fysiske tiltak som laksetrapper med mer, slik at forpakterne får mulighet til å utvikle vassdraget. Dermed får Finnmark enda flere gode lakseelver på sikt.
Siden 2007 har FeFo delt ut 3.149.600 kroner til ulike formål knyttet til lakseelvene.

Venter ny økning

Fem av FeFo-elvene i Finnmark hadde rekordsesong til tross for en sen vår og mye snø i fjellet. Christensen tror fangstene ville vært enda større dersom det hadde vært en normal vår.
Han tror også at en del av elvene er i ferd med å nå en topp. - Vi vil få en utflating etter hvert, men jeg tror ikke vi har kommet dit riktig ennå. Jeg forventer faktisk en økning også til neste år. Det er heller ikke urimelig med tanke på at det ikke var en spesielt god fiskesesong i år, med sein sommer og mye va enda mer laks inn nn i enkelte elver, avslutter Christensen.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS