sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2018-04-07
Revisjon av 340 vassdragskonsesjoner
Revisjon av 340 vassdragskonsesjoner
I Vosso foregår det en omfattende redningsaksjon for å bygge opp igjen den berømte storlaks-stammen. Foto: Eivind Fossheim
Det blir et stadig sterkere miljøkrav til ne kraftprosjekter, og ved den pågående revisjon av de 340 vassdragskonsesjoner må man ta mer hensyn til både de økologiske forhold , til etikk, landskapsverdier og til friluftslivet og turistnæringen, fremholdt Vegard Pettersen i Statkraft AS på fiskesymposiet på Lillehammer før helgen.
Hverken forskere eller annen fagekspertise på fisk og vannkraft kom med noe klart svar på hvordan bedre skal forvalte våre sårbare storaure-bstander da de møttes på Fiskesymposiet til Energi Norge As på Lillehammer. Ja, NINA-forskeren Jon Museth sa endog til fiskeguiden.no man egentlig ikke hadde noen klar definisjon på hva som er storaure eller annen aure, men at man ved genforskning vil kunne avsløre dette.
På årets samling var man i hvertfall enige om at det trengs mer forskning og at det kan gjøres mer for å forbedre miljøet. Sørge for at fisken i regulerte vassdrag har nok vann under buken til å finne den beste vandringsveien og de beste standplassene og at regulantene og kraftselskapene overholder reglene og at effektkjøring tilpasses fiskens levesett.
De årlige fiskesymposier har uten tvil en viss verdi som en arena der fagekspertise og brukere, der de kan utveksle gode faglige bidrag og diskutere løsninger og ideer i et hyggelig og sosialt samvær. Hvordan vi kan ta i bruk ny kunnskap i dagens virksomhet og nye prosjekter. Ikke minst er det en viktig arena for å formidle erfaringer og nye kunnskaper om miljøet.
I tillegg til den pågående revisjon av 340 vassdragskonsesjoner, ble det på konferansen også nevnt at loven åpner for å omgjøring av konsesjoner der det er nødvendig-0
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS