sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2001-04-20
Spesialmelding til danske og svenske fiskere!
Fiskere fra EØS-land slipper ikke til i Namsen uten å ha desinfisert utstyret før de krysser norskegrensa. Uten en offentlig utstedt attest på at dette er gjort, må de i verste fall legge igjen fiskeutstyret på grensa, skriver Namdal Arbeiderblad.
Forskriften gjelder også norske fiskere som har vært i utlandet og fisket i ferskvann. Også de må ha en attest som er stemplet av offentlige myndigheter i det landet man kommer fra.
Kommer man til grensa og skal inn i Norge uten en slik attest, har man to valg. Enten å legge igjen fiskeutstyret, eller oppsøke en desinfiseringsstasjon og sørge for å få godkjent attest etter å ha gjort rent utstyret.

-Ikke gjennomførbart!
Loven er nedfelt i en ny forskrift av 29. desember 2000. Bakgrunnen for bestemmelsen er faren for spredning av parasitten Gyrodactylus salaris. En parasitt som lever i ferskvann og som resulterer i dødelighet på ville laksebestander i Norge.
Spørsmålet er hvordan en slik forskrift i det hele tatt skal gjennomføres. Foreløpig er ikke de norske veterinærmyndighetene sikre.
– Slik forskriften er i dag, er den ikke gjennomførbar. Dessuten viser det svenske apparatet uvilje mot å gjennomføre det, sier veterinær og rådgiver Ivar Hellesnes hos fylkesveterinæren i Trøndelag. Hellesnes synes det i tillegg er uklart hva forskriften egentlig innebærer.
– Uansett er det snakk om tiltak for titusenvis av fiskere som kommer til Norge hvert år for å fiske. Skal denne forskriften gjennomføres vil det bli ramaskrik blant fiskerne, sier Hellesnes. Han mener det vil bli veldig dyrt for fiskerne, i tillegg vil det gå med forferdelig mye tid for offentlige myndigheter til å utstede slike attester.

– Hvem er offentlig myndighet i denne sammenhengen?
– Det kan være kommunen, eller – i dette tilfellet – mest sannsynlig distriktsveterinæren, sier Hellesnes.

– Hvilke følger vil det få for en utenlandsk fisker som ikke kan framvise en slik attest ved elvebredden?
– Det mest aktuelle tiltaket vil være å pålegge rengjøring og desinfeksjon av utstyret på stedet, samt forbud mot å bruke utstyret inntil dette er utført og attestert, sier Hellesnes.

Gjelder alt utstyr
Forskriften gjelder alt utstyr som er brukt i ferskvann i utlandet. Blant annet fiskeutstyr, båter og vadere.
Statens dyrehelsetilsyn er i dag usikker på hvordan man skal løse kontrollen med de utenlandske fiskerne. Derfor har de bedt om en uttdyping av forskriftene som er sendt ut.
Hellesnes utelukker ikke at det kan komme en endring i forskriften før årets laksesesong tar til.
– Min personlige mening er at det kommer en endring, men det vet vi ikke. Uansett er lover til for å gjennomføres, selv om dagens forskrift er bortimot umulig å gjennomføre, sier Hellesnes.

10-11 stasjoner langs Namsen
Grunneierne langs Namsenvassdraget frykter gyro-smitte. Foreløpig har det ikke kommet noe forbud i Namsen om desinfisering av utstyret, men grunneierne står fritt til å kreve det. I fjor ble det plassert ut åtte desinfiseringsstasjoner langs vassdraget, til frivillig desinfisering.
I år kommer det ytterligere to til tre stasjoner.
Disse vil sannsynligvis få betegnelsen offentlige desinfiseringsstasjoner.
Dette til tross, det hjelper ikke utenlandske fiskere så lenge de ikke kommer inn i landet uten å ha desinfisert utstyret før de passerer grensa.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS