sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2001-04-30
Gyro-spenning i Eira!
Det er fortsatt et håp om at parasittene som ble funnet på fisk fra Eira i fjor,ikke er den dødbringende Gyrodactylus salaris, men den harmløse Gyrodactylus thymalli. Null funn på 120 smolt fanget i mars, samt tilsynelatende frisk naturlig reprodusert smolt lover bra, skriver Aura Avis.
Distriktsveterinær i Nesset, Dan Åge Øyen, sa på årsmøtet i elveeierlaget at han fikk litt hetta da de ringte fra fylkesveterinærkontoret og fortalte om prøvene.
Årsaken til at prøvene på fisken, som ble tatt i september i fjor, ikke ble gjort før nå, var at Eira var regnet for å være fri for parasitten. Først i februar i år begynte undersøkelsene av fisken og de fire gyrodactylus-parasittene ble da funnet.
Siden det ikke forelå opplysninger om harr i vassdraget ble de først registrert som salaris-varianten, men da det ble kjent at det finnes harr høyere opp var ikke konklusjonen lengre så soleklar. - Forskjellene på salaris og thymallin er så små at det ikke er mulig å skille dem når fisken er fiksert som tilfellet var her, sa han.
Selv om gyroen er av det vennlige slaget, valgte veterinærmyndighetene likevel å båndlegge Eira. Nå skal det tas en rekke prøver for å overvåke situasjonen. Resultatene vurderes så av veterinærmyndighetene. Fylkesveterinær Ivar Røn sier til Aura Avis at dersom det ikke finnes nye individer, vil det trolig bli erklært falsk alarm etter at sesongen er over eller mot slutten av året.
- Finner vi flere gyro’er og det er harrtypen, vil vi trolig kunne frigi elva tidligere.
Restriksjoner på fiske blir det ikke, men båndleggingen betyr at alt utstyr som kommer til og drar fra vassdraget skal desinfiseres. Fiskestenger, vadebukser, kanoer og kajakker og i det hele tatt alt som er i kontakt med vannet skal sikres, og dette blir ingen liten oppgave.

Desinfeksjonsstasjoner må opprettes
Desifeksjonsstasjoner må opprettes, men hvor og hvordan er fortsatt et spørsmål som henger i lufta. Stasjoner må ha bemanning døgnet rundt, og det må skrives attester om at desinfisering er utført. Kostnaden med dette kan man ikke regne med å få dekket av det offentlige, trodde Øyen. Det er mulig at man må legge på noen kroner på fiskekortet.
For å ha bedre oversikt over de som kommer og drar, var det også foreslått å snu fiskedøgnet fra klokka 24-24 til klokka 13-13. For å være sikker på at fiskerne og andre tar seg bryet verdt, var også et depositum luftet. Eventuelt er det mulig å sentralisere fiskekortsalget og ja en desinfiseringsstasjon i tilknytning til dette.
Man har hjemmel til å bøtelegge de som ikke desinfiserer utstyret, mener Øyen.
Den største utfordringen er for øvrig de som ikke fisker, slo både Øyen og elveeierne fast. De er også de vanskeligste å kontrollere, og Jostein Øverås mente det burde vurderes å innføre totalforbud for tilreisende å sette båt på vannet.
Styret i elveeierlaget vil sammen med Øyen nå forsøke å finne fram til en så effektiv organisering av tiltakene som mulig.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS