sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2003-12-03
Liten nedgang i sjølaksefisket.
604 tonn villaks og sjøaure blei fiska i norske fjordar i år. Dette er tre tonn mindre enn i fjor. I dei tre nordlegaste fylka og Møre og Romsdal har det vore nedgang, medan Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Rogaland har hatt auke i fangstane, meldar Statistisk Sentralbyrå.
Fiskeguiden reknar med at den totale nedgangen kan skuldast at fisket i visse fjordar er redusert, enten ved lokale avtalar eller ved strengare restriksjonar. I fleire fjordar er det i gang arbeid for å redusera sjølaksfisket ytterlegare for å få meir laks opp på dei eksklusive rettane i elvane, som gjer større økonomisk avkastning.

All fangsten blei teken med kilenot og krokgarn. Fisken var fordelt på 594 tonn laks og 10 tonn sjøaure. Gjennomsnittsvekta for laks var 3,7 kilo i 2003, mot 4,3 kg året før. I år var 31 prosent av laksen under tre kilo, 42 prosent mellom tre og sju kilo, og 27 prosent over sju kilo. Prosenttala for 2002 var respektive 20, 52 og 28.

Mest i Finnmark.
I Finnmark, som er det viktigaste laksefylket, blei det fiska om lag 182 tonn laks. Dette er om lag 31 prosent av den totale laksemengda, men likevel 11 prosent mindre enn året før. Blant kommunane hadde Namsos og Sør-Varanger som vanleg dei største fangstane.

Av dei 604 tonn laks og sjøaure som blei tatt, var 594 tonn laks og 10 tonn sjøaure og sjørøye. 186 tonn var laks under 3 kilo, 251 tonn av laks mellom3 og 7 kilo og 157 tonn av laks på over 7 kilo.

Kommuner med størst fangst av laks, sjøaure og sjørøye:
Namsos 73,4 tonn ( 48,2 tonn i 2002)
Sør-Varanger 29,5 tonn (34,3 tonn)
Alta 25,8 tonn (26,2 tonn)
Rissa 21,7 tonn( 17,5 tonn)
Agdenes 20,3 tonn (12,7 tonn)
Trondheim 18,2 tonn (20,1 tonn)
Lebesby 17,8 tonn(13,7 tonn)
Tana 16,4 tonn(22,2 tonn)
Lenvik 15,2 tonn (14,3 tonn)
Nordkapp 14,7(10,4 tonn)<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS