sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2003-12-21
Steinkjerelva åpnes for fiske igjen i 2005?
Dersom det ikke oppdages nye tilfeller av lakseparasitten i de fire rotenonbehandlede elvene i Steinkjervassdraget, er det mulig at det her kan åpnes for ordinært laksefiske i 2005. Til nå synes det som om rotenonbehandlingen har lykkes, men noe sikkert kan ikke sies før høsten 2004.
Etter rotenonbehandlingen av Steinkjervassdraget og Figga i 2001 og 2002 er det ikke funnet nye tegn til den fryktede lakseparasitten gyrodactylus salaris . De 150 lakseyngel som ble samlet inn og analysert i 2003, var alle friske og livskraftige, forteller fiskeforvalter Anton Rikstad.

Mye oppdrettslaks i 2003
Steinkjer Jeger- og Fiskerforening har i løpet av høsten 2003 gjennomført overvåkningsfiske med stang og landet 100 laks i Steinkjervassdraget. Oppdrettslaksen er blitt avlivet. Villaks er satt tilbake. Aldri har det vært fisket så mye oppdrettslaks i elva før. For å styrke villaksstammen i Steinkjerelva og Figga, ble det våren 2003 satt ut en million yngel/rogn. Våren 2004 følges dette arbeidet opp. Da settes det ut 2,5 millioner rogn/yngel av stedegne stammer.

Gyro påvist for første gang i 1980
Lakseparasitten ble første gang påvist i Steinkjervassdraget i 1980. Smittekilden var trolig laksesmolt som kom fra forskningsstasjonen på Sunndalsøra i midten av 1970-årene. Steinkjervassdraget ble rotenonbehandlet i 1993, men like før elva skulle åpnes for fiske igjen i 1997, kom sjokkmeldingen om at parasitten hadde overlevd.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS