sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2001-05-23
I sommer tar vi storlaksen!
Sportsfiskere som er ute etter rekordlaksen, bør sikre seg noen dager i en av storlakselvene våre i perioden fra 15.juni til 10.juli. Blir det mye regn, kan fangstene bli eventyrlige. Fra midten av juli, er det ofte lite vann og laksen er nesten umulig å ta. Bare kraftig nedbør kan redde situasjonen.
Fiskeforvalter Anton Rikstad bekrefter i en samtale med Trønder-Avisa de utspill som Fiskeguiden tidligere har påpekt: Dette blir et storlaksår. Ja, overfor Trønder-Avisa anser Rikstad det som sannsynlig at vi får en dobling av forhold til i fjor i Steinkjervassdraget! Forklaringen hans er at man nå vil se resultatet av de store mengder rogn og yngel som ble satt ut i perioden 1994-1997.

Laks på 20 kilo!
Det ble satt ut to millioner rogn og yngel i en periode med svært gode oppvekstvilkår. Laks som ble født for seks år siden og utvandret fra vassdraget i 1998 vil i år komme tilbake som storlaks, sier Rikstad til Trønder-Avisa, og understreker at prognosene tilsier at hovedtyngden av innsiget i sommer vil ligge på laks i størrelsen 6-12 kilo. Han tror at noen også vil få laks på 20 kilo i Steinkjervassdraget i sommer. Største laks som ble tatt i vassdraget i fjor var på drøyt 17.

Lite smålaks etter at gyroen kom tilbake
Innsiget tyder på at det vil bli tatt langt mindre smålaks i år enn tidligere. Årsaken har en klar sammenheng med at lakseparasitten gyrodactylus blomstret opp igjen i 1997. En del yngel som skulle vært smålaks i år, gikk tapt det året, forteller Rikstad til Trønder-Avisa.

Ny rotenonbehandling i juli neste år
Etter rotenon-behandlingen som ble gjennomført i vassdraget 22. april skal det være svært lite yngel igjen i vassdraget. Likevel blir det gjennomført en behandling til i juli neste år.

Forlenget laksesesong i sommer
Til Trønder-Avisa sier Rikstad at sesongen i Steinkjervassdraget åpner som vanlig 1.juni, men vil sannsynligvis bli forlenget med en måned. Dette har sammenheng med at forvaltningen ønsker at færrest mulig laks får gyte i høst, med tanke på neste års rotenon-behandling.

Massakre av sjøørret!
Sjøørreten er fredet i hele vassdraget i sommer. Ørret som blir tatt, skal settes ut igjen, understreker Rikstad overfor avisen. Bakgrunnen er at over ett tonn med sjøørret mistet livet under rotenon-behandlingen i april.

Desinfisering av utstyret
De som vil fiske i Steinkjervassdraget i sommer, slipper ikke til uten å ha desinfisert utstyret. Steinkjer brannvesen står for desinfiseringen.

Figga stenges
Figga vil bli stengt som følge av at laksestammen i elva er blitt sterkt redusert de senere årene, sier Rikstad til avisen.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS