sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2004-03-19
Vefsna kan bli lukket for fiske i sommer!
Av frykt for overføring av gyrosmitte fra Vefsna til Namsen og Beiarelva,kan det bli totalforbud mot fiske i Vefsna allerede fra kommende sesong.
Vassdragsforvalter Øystein Lorentsen hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag sier til Helgeland Arbeiderblad at det er langt bedre å stenge fisket i Vefsna i noen år, enn å risikere en nasjonal katastrofe ved at Namsen blir smittet med lakseparasitten. Han mener dagens desinfeksjonsprogram for Vefsna ikke er godt nok.

– Man må ha skikkelige ordninger der man sikrer seg at fiskeutstyr blir desinfisert før det tas med til andre vassdrag. I Nord-Trøndelag har Steinkjer-vassdraget tidligere vært infisert, og da hadde vi ei depositumsordning ved kjøp av fiskekort som fungerte godt, sier Lorentsen til avisa.

Ved kjøp av fiskekort må fiskeren ut med et depositum som han eller hun får igjen etter at fiskeutstyret er desinfisert.

Han mener han at desopitum-beløpet bør settes til 500 eller 1000 kronerfo r å sikre at fiskerne kommer tilbake og desinfiserer utstyret sitt.
br> Fiskestopp vurderes!
Fiskeforvalter Lars Sæther hos fylkesmannen i Nordland utelukker ikke et totalforbud mot fiske i Vefsna allerede kommende sesong.
Han avventer en evaluering av dagens desinfiseringsprogram fra veterinærmyndighetene, og er ordningen for dårlig, mener han at fiskestopp kan bli en utvei.
Frykten for smitte til Namsen og den friskmeldte Beiarelva er stor.I tillegg skal elvene i Rana (Ranaelva, Røssåga og Bjerkaelva) ha hovedbehandling med rotenon i år. Når disse elvene er gyro-frie, vil det være svært kort vei til smittekilden Vefsna,mener han.
I neste uke skal styringsgruppa for gyrobekjempelse i Nordland ha møte i Trondheim, og her vil desinfisering og eventuelt stopp i fiske i gyro-vassdragene bli behandlet.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS