sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2004-03-29
Laksefiskerne bruker 1,2 milliarder kroner årlig!
På årsmøtet til Norske Lakseelver i Stjørdal 25. og 26.mars - der deltok 50 utsendinger fra 19 elveeierlag - ble det vedtatt følgende resolusjon:
Forvaltning.
Myndighetene har tatt initiativ til å overføre ytterligere forvaltningsmyndighet til rettighetshaverne under forutsetning av at det oppnås en forpliktende organisering i de enkelte elver. Rettighetshaverne er glade for initiativet og ønsker å ta dette ansvaret.

Verdiskaping.
Norske Lakseelver anslår at laksefiske bidrar til en nasjonal omsetning i størrelsesorden 1,2 milliarder kroner årlig. Det er i dag om lag 200 000 laksefiskere som fisker i norske elver og anslagsvis 40 000 av disse er utenlandske fiskere. Gjennom overnatting, matservering, kjøp av varer og tjenester som transport, roing og guiding, legger sportsfiskerne igjen betydelige pengebeløp i laksedalene våre. Fisketurisme i lakseelvene er dessuten basert på lokalt eierskap og kan ikke børsnoteres eller flyttes til Oslo. Det ligger et stort potensial i å videreutvikle fisketurisme i laksevassdragene i Norge. Dersom elveeierne skal realisere dette potensialet må myndighetene sikre at laksestammene ikke svekkes.

Bekjempelse av Gyro.
Lakseparasitten Gyrodactylus salaris ble innført fra Sverige i første halvdel av 1970 tallet på grunn av dårlig kontrollrutiner. Lakseparasitten bidrar til et økonomisk tap for elveeierne og lokalsamfunnet på årlig 250 millioner kroner. Påvisningen av en stor mengde hybridlaks i gyrosmittede Vefsna og den nylig smittede Sandeelva i Vestfold, gjør situasjonen ytterligere bekymringsfull. Med dagens tempo i bekjempelse av lakseparasitten, spres parasitten til et nytt vassdrag hvert år og en ny region hvert femte år. Norske Lakseelver krever at Regjeringen øker bevilgningene med 5 mill i revidert nasjonalbudsjett og til minimum 40 millioner i statsbudsjettet for 2005.

Rømt oppdrettsfisk og lakselus.
Laksestammene på Vestlandet fra Stavanger til Møre og Romsdal har ikke hatt den samme positive økningen som resten av landet. Denne kyststrekningen er preget av intensiv oppdrettsvirksomhet med negativ innvirkning på laksestammene med rømming og lakselus. En forskningsundersøkelse i Irland 2003 viser at rømt oppdrettslaks utarmer laksestammenes gener og gjør at elvene får lavere produksjon av laks. Vi er ikke fornøyd med oppdrettsnæringens innsats for å forhindre rømming og bekjempe lakselus.

Valgene:
Aage Wold (Måna) ble gjenvalgt som ny styreleder og Tom Riise-Hanssen (Namsen) ble gjenvalgt som ny nestleder. Nils Pettersen (Lakselva i Porsangen) ble valgt som styrerepresentant fra valgkrets Troms og Finnmark, Gunnar Rusånes (Saltdalselva) ble valgt som styrerepresentant for Nordland, Bjørn Moe (Suldalslågen) ble gjenvalgt som styremedlem for Hordaland og Rogaland og Ingar Aasestad (Numedalslågen) ble gjenvalgt som styremedlem fra Østlandet.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS