sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2001-05-23
Sportsfiskerne får disponere hele Aagaardselva!
-Det er nå mulig å kjøpe seg fiskekort for hele Aagaardselva hele sesongen! forteller en glad Øystein Torp i Nedre Glomma og Omland Fiskeadministrasjon (NGOFA) til Fiskeguiden.
Borregaard Skoger AS, den største av grunneierne i Aagaardselva i Østfold, har til nå selv disponert uke 26 og 27, som regnes for å være den aller beste fisketiden. - Nå har vi også fått leie disse to eksklusive ukene, forteller Torp, sektretæren i NGOFA. Dette medfører at alle sportsfiskere med gyldig fiskekort fra nå av har tilgang på hele Aagaardselva hele sesongen. Men siden NGOFA ikke har lagt inn den nye leiekontrakten i budsjettet sitt, har det vært nødvendig å øke prisen for sesongekortene med 100 kroner for å kompensere for en del av merutgiftene, sier Torp.

Fidskeguidens kommentar:
En fjær i hatten til bedriftsledelsen i Borregaard Skoger AS og godt jobba av Nedre Glomma og Omland Fiskeadministrasjon for å ha klart å samle hele Aagaardselva under en administrasjon! Flere gode lakselver lider av at de beste fiskestrekningene er bortleid eksklusivt til konserner eller privatpersoner, og derved utestenger andre sportsfiskere.
En lakselv bør ha en felles administrasjon som kan se helheten og forvalte elva som det fellesgode de fleste av oss mener våre vassdrag er.
Selvsagt kan vassdrag deles opp i rimelige og dyre vall, men det skulle ikke være noen spesiell grunn til at store og pengesterke konsern skal ha eneretten til de verdifulle bitene , mens sportsfiskere flest må ty til det ingen andre vil kjøpe dyrt.
Hvorfor kan ikke gjestene til Hydro og Statoil fiske på kortstrekninger som fiskere flest, men må ha sine særrettigheter? Er det fordi konsern-gjestene ikke er flinke nok fiskere?

Vi tar debatten! Bruk debattsiden vår!
Fiskeguiden ønsker reaksjoner og en debatt omkring forvaltningen av elvene våre. Enkelte vil kalle oss for sosialister og hevde at vi tar opp slike ting fordi vi er misunnelige på de som fisker på de eksklusive rettighetene, men det er tøv.
Vi snakker her ut fra hva som er best for elvenes rennome, for laksen og for lokalsamfunnet som er så heldige å ha en lakselv gjennom bygda si. På lengre sikt er det i alles interesse, ikke minst for grunneierne selv, at elvene får en felles forvaltning. Gledelig at Borreggaard Skoger slipper taket på sine eksklusive rettigheter. Vi er sikre på at de av fiskerne fra Borregaard som til nå har fisket eksklusivt i Aagaardselva, vil ta like mye fisk som før og få det like hyggelig sammen med de andre sportsfiskerne i elva. Det er fra denne synsvinkel vi ønsker å få debatten!

Kommentar: Eivind.fossheim@fiskeguiden.no<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS