sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2004-03-30
Lakselus-alarm i Hordaland!
Situasjonen for de ville bestandene av laks og sjøørret i Hardangerfjorden er alvorlig, og tiltak bør settes i verk for å redusere spredningen av lakselus fra oppdrettsanlegg i området. Dette er konklusjonen i en rapport Havforskningsinstituttet har utarbeidet for Fiskeridirektoratet, og som presenteres i dag
Undersøkelser viser at antall gytefisk i Hardangerfjorden er betydelig redusert, og sjøoverlevingen for laks og ørret er lavere her enn i andre sammenlignbare områder.

Havforskningsinstituttet anbefaler i rapporten at man senker tiltaksgrensen for behandling mot lakselus og for avlusing av oppdrettsanlegg.

Havforskningsinstituttet foreslår å sette tiltaksgrensen til 0,1 modne hunnlus i perioden 15. mars til 15. juli, mens man resten av året har en tiltaksgrense på 0,5.

Disse tiltakene bør så følges opp med et overvåkingsprogram i Hardangerfjorden med blant annet:
Måling av smittepress for villsmolt i utvandringsperioden, overvåkning av lusesituasjonen i oppdrett - egenrapportering og kontroll, overvåkning av lusesituasjonen på prematur sjøørret, måling av smittepress for villsmolt i utvandringsperioden, overvåkning av rømming av fisk fra oppdrett - egenrapportering og kontroll/prøvefiske og genetisk overvåking av oppvandrende gytefisk i utvalgte vassdrag.

Det må skje en reduksjon på 80 prosent!
For raskt å kunne påvise om tiltakene er tilstrekkelige for å komme ned på et akseptabelt nivå av lakselussmitte, trenger man en reduksjon på opptil 80 prosent i forhold til dagens nivå, mener Havforskningsinstituttet.

Pressemeldingen finner du på:

http://www.imr.no/aktuelt/nyheter/lakselus_i_hardang erfjorden?MySourceSession=3ab05edb10ff62dfcfd1 51a037021e06


Rapporten i FDP-format finner du på Havfor skningsinstituttets sider:

http://www.imr.no/__data/page/3839/Hardangerfjorden _-_produksjon_av_laksefisk_og_effekter.pdf


Hardanger Folkeblad sitt oppslag i dag:

Hardanger Folkeblad

Se også:
Norges Jeger- og Fiskerforbund - Hordaland<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS