sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2004-06-14
Godt at Bjerkreimselva og Nausta blir vernet!
Regjeringens forslag til verneplan for vassdrag er etter Norges Jeger- og Fiskerforbunds syn bedre enn innstillingen fra Norsk Vassdrags- og Energidirektorat, men dessverre er viktige vassdrag som Vefsna, Soknedalselva og Gjengedalsvassdraget holdt utenfor, heter det i en pressemelding fra NJFF i dag.
Som kjent er det forslag om å verne 52 nye vassdrag, blant dem viktige elver som Bjerkreimsvassdraget i Rogaland og Nausta i Sogn og Fjordane.

Dessverre er det også viktige vassdrag som er holdt utenfor verneplanen. Verst er det med Vefsna i Nordland, et viktig vassdrag med store verneverdier, og med et stort potensiale som fiskeelv for laks og sjøørret. Regjeringen legger opp til å fremme et eget verneforslag for Vefsna på et senere tidspunkt, der det åpnes for mindre utbyggingsalternativer.
NJFF er engstelige for at dette i realiteten vil gi en halvgod mellomløsning istedenfor å ta skrittet helt ut og gi Vefsna et varig vern.
NJFF forutsetter allikevel at de omfattende utbygningprosjektene som er presentert av Statkraft i Muligheter Helgeland blir skrinlagt. Gjengedalsvassdraget i Sogn og Fjordane er et annet viktig vassdrag som ikke er på vernelisten. Denne perlen av et laksevassdrag burde opplagt vært med.

Regjeringen foreslår å kunne konsesjonsbehandle kraftverk opp til 3 MW for Bjerkreimsvassdraget, mens det for samtlige andre verna vassdrag settes en grense på 1 MW. I utgangspunktet åpner dette for en forskjellsbehandling og gradering av verneverdiene i verna vassdrag som vi mener er prinsipielt uheldig. Men vi registrerer også at Regjeringen har vært tydelig på at en ikke åpner for en ny standard her gjennom å presisere at slike kraftverk ikke skal tillates dersom verneverdiene svekkes. NJFF antar at dette betyr at noen forskjellsbehandling mellom Bjerkreim og andre vernede vassdrag ikke blir en realitet. NJFF vil arbeide for at grensen settes på 1 MW i forbindelse med stortingsbehandlingen av verneplanen, heter det i pressemeldingen fra NJFF.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS