sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2004-06-28
Kraftutbygging til fordel for laksen i Orkla!
Laksefisket i Orkla er blitt mye bedre etter kraftutbygginga, fastslår Norsk Institutt for naturforskning, NINA i en rapport som ble fremlagt i dag. Elva produserer 10- 30 prosent mer smolt nå enn før kraftutbyggingen.
Det geniale i Orkla, og som grådige kraftprodusenter i bl.a. i Jølstra og Drammenselva bør lære av og innse, er at man i vår tid ikke kan produsere kraft uten å ta hensyn til naturen, laksen og resten av økosystemet. I Orkla har målet vært å ha en vannføring som er best mulig tilpasset laksens livsløp, og det fastslår nå NINA er forklaringen på at elva gir mer laks. Ja, Orkla har de siste årene hatt et fantastisk laksefiske.

Riktig minstevannføring!
- Hovedårsaken er at minstevannføringa i elva om vinteren har økt etter reguleringen. Dermed overlever mer fisk, sier forskningskoordinator ved NINA, Torbjørn Forseth til NRK Trøndelag.

- Dette viser at kraftutbygging ikke bare er negativt. Det sier daglig leder i Orkla Fellesforvaltning, Rune Krogdahl. Han sier at de fleste valdeierne er godt fornøyd med de gode fangstene de siste årene.

Skrekk-eksempel i Jølstra!
Fiskeguiden mener at flere kraftprodusenter nå må ta til vettet og samarbeide mer med den lokale lakseforvaltningen. Sunnfjord Energi er et skrekkens eksempel. De er forlengst dømt til millionbøter for reguleringsskader på den kjente laksestammen og fortsetter sin maktbruk mot elveeierlaget fremfor å samarbeide om naturressursene.

Revisjon av reguleringsreglement
Fiskeguiden er kjent med at det i Olje- og energidepartementet arbeides med å revidere de fleste reguleringsreglkement, med økte minstevannføringer og lokkeflommer for laks på oppgang i de konsesjoner som etter hvert må fornyes. Orkla er et praktisk eksempel på hvordan det skal gjøres.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS