sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2004-06-28
Lokale fiskere må fiske mindre laks!
Inntektene fra lakseelver, jaktterreng og annen norsk utmark kan fordobles de neste 10 år, hevder en arbeidsgruppe med deltakere fra Norges Skogeierforbund og Reiselivsbedriftenes Landsforening.
Men etter Fiskeguidens oppfatning er arbeidsgruppa i drømmeland når forutsetningen er at lokalbefolkningen i distriktene må være villige til å jakte mindre elg, og fiske mindre laks! Det nytter ikke å redusere livskvaliteten til lokale og andre norske laksefiskere for at vi skal få noen kroner mer i kassa!
Skogeierforbundet og Reiselivsbedriftene må finne på noe mere fantasifullt, mener Fiskeguiden.

Omsetningen innenfor naturbasert reiseliv skal ifølge rapporten kunne økes fra 4,1 milliarder til 8 milliarder kroner årlig. Dette skal kunne skje blant annet ved å gi bedre, mer varierte og dyrere tilbud til flere utlendinger og flere betalingsvillige nordmenn.

Arbeidsgruppa legger heller ikke skjul på problemene de vil møte: Det er mange små utmarkseiendommer, manglende samarbeid mellom eierne og mange foretrekker å jakte og fiske selv.

- Det synes å være utbredt at grunneiere setter egen jaktutøvelse framfor inntjening fra jaktsalg. I tillegg er det en tradisjon for å bruke jakt som gave eller byttemiddel overfor familiemedlemmer og venner, heter det i rapporten.

Andre hindringer for inntektsgivende virksomhet er at spesielt elgjakt anses som «et sosialt gode for innbyggerne i bygda».

Motivasjonen for å selge jakt er dessuten blitt mindre fordi grunneiere i større grad har inntekter utenfor landbruket, og dermed har mindre behov for å leie ut jaktterreng, heter det.

Fang og slipp
Så kommer oppskriften på hvordan elveeiere og reiselivsnæring langs lakseelvene kan øke den samlede årlige omsetningen fra 1,3 til 2,1 milliarder kroner:
"En økt omsetning av laksefiske i Norge bør skje ved å øke andelen tilreisende norske og utenlandske fiskere. Det kan også være et potensial i å utvikle flere tilrettelagte produkter beregnet på «spesialistene» og bedriftsmarkedet.

Dette vil blant annet kreve en bedre fordeling av fangstene mellom tilreisende og lokale fiskere. Det vil også være nødvendig å begrense antall fiskere i enkelte områder for å kunne øke kvaliteten og prisen på fisket.

Gjennom fangstkvoter og økt bruk av fang og slipp vil fangstene kunne fordeles bedre mellom fiskerne. Blant fiskerne er det en økt aksept for denne type reguleringer", heter det i rapporten.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS