sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2004-08-06
Kilenotfiskerne fornøyd med årets laksefangster!
Ikke noe toppår, men heller ikke direkte dårlig.Det blir nok konklusjonen når kilnotfiskerne i Namdalen skal summere opp sesongen 2004, skriver Namdalsavisa i dag.
Norsk Villaks AS har tatt imot omkring 29 tonn ved sitt kjøleanlegg, mens kvantumet lå på 32-33 tonn i fjor. Mesteparten av laksen er tatt i nøter på Otterøya, men det er også noe fra Jøa, opplyser styreleder Ola Daniel Aaring som også driver kilnotfiske selv, til avisa.

Namsos kommune har i mange år tronet på toppen av statistikken over kilnotfisket i Norge. I fjor ble det for eksempel fisket 70 tonn i kilnøtene her.

Nå er nøtene dratt opp. Onsdag var årets sesong over. Aaring mener at det ikke er snakk om noen dramatisk nedgang i forhold til i fjor. Det spesielle er at det nesten ikke er tatt smålaks. Den har vært borte i år. Det har vært veldig lite laks under tre kilo.

Det samme kunne man konstatere for to år siden, men sommeren 2002 var meget spesiell. Da var det nesten ikke ferskvann i fjorden, og dermed heller ikke oppgang. I år har det stort sett vært nok ferskvann selv om det er lite vann i elva nå.

Kvaliteten på årets laks er veldig fin.Dessuten - det har nesten ikke vært noe rømt oppdrettslaks i fangstene. Det er et godt tegn, fastslår Aaring.

Han karakteriserer ellers sesongen som litt rar.Den har vært litt spesiell på den måten at det har vært jevnt fiske hele tida. Ingen desiderte topper, slik som det for eksempel er vanlig rundt sankthans.

Ved mottaket til Norsk Villaks tas det vanligvis imot laks over fem kilo.Mye av den mindre laksen selges privat. Derfor sitter jeg ikke med den fulle oversikten over fisket i distriktet vi mottar fra. Jeg vil imidlertid tro at når fangststatistikken foreligger, vil den fortelle at årets sesong har vært dårligere enn i 2003 som vel lå svært nær et normalår, sier Ola Daniel Aaring til Namdalsavisa.

Leif Skorstad i Statland Villaksomsetning på Nord-Statland kan fortelle om et tilnærmet normalår. Han har ikke full oversikt over kvantumet, men i år har han og svogeren ikke tatt imot så mye utover det de har fisket sammen. Det har sammenheng med at det har vært lite å få av storlaks, altså over sju kilo. Sånn sett har sesongen vært spesiell her, sier Skorstad til Namdalsavisa. I fjor var det motsatt. Da var det mer enn normalt av storlaks.

Han kan fortelle at starten på sesongen var dårlig, men at fisket tok seg opp etter hvert, slik at man endte omtrent på normalen.

Han bekrefter at det har vært svært god kvalitet på laksen i år. De har i mange år tatt skjellprøver for Norsk institutt for naturforskning (NINA) for å sjekke forholdet mellom vekt og lengde. I år har har han registrert en markant økning av vekt i forhold til lengden, så fisken har vært i god kondisjon i år. Fra forskerhold er det sagt at det er lenge siden forholdene i sjøen har vært så gode, så våre registreringer har nok sammenheng med det, sier Leif Skorstad til Namdalsavisa i dag.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS