sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2004-08-10
Dårlig med kreps i Steinsfjorden!
Det har vært en dårlig start på krepsefisket i Steinsfjorden, forteller, forteller leder av Steinsfjorden fiskeforening, Kjell Sundøen, til Ringerieks Blad.
Det er riktignok bare krepset siden fredag, men Sundøen signaliserer allerede nå at det det kan bli aktuelt å gå i dialog med Fylkesmannen for å få innført nye restriksjoner i krepsefisket.

I fjor var det en markant nedgang i antall kilo kreps som ble tatt opp. Det vanlige har vært rundt to tonn, i fjor ble det fisket bare 1.776 kilo.

Fylkesmannen har regulert krepsefisket i Steinsfjorden flere ganger tidligere. Mens det andre steder i landet kan krepses fra 6. august til 14. september, er det kun ti dagers fiske i Steinsfjorden. Allerede 16. august er moroa over for de flere hundre krepsesfiskerne som prøver å fange så mye som mulig av det «sorte gullet» i Steinsfjorden. Hver fisker kan ha maksimalt 300 teiner, og også maskevidden er regulert for å holde krepsebestanden i sjakk. Men nå kan det se ut til at selv ikke dette er nok. Problemet er blant annet forurensing og oppblomstring av vasspest og algevekster.

– I dag krepses det på knapt en tredjedel av arealet som var vanlig før i tiden, forteller Sundøen. Vestsiden av Steinsfjorden er så godt som rensket for kreps. Nå er det østsiden og øyene som teller. Samtidig er det flere krepsere enn noen gang som vil ha sin del av herligheten.

Og nettopp antall fiskere er noe av bekymringen. Det er fritt fiske i Steinsfjorden og i går var det registrert 263 fiskere i fjorden.

– De fisker på et areal som blir stadig mindre. Jeg tror ikke krepsen vil bli utryddet, men bestanden vil i alle fall ikke øke om dagens regler blir gjeldende også i fremtiden, sier han.

På spørsmål om det er aktuelt å begrense deltakelse, er det drøftet, men vil neppe la seg gjennomføre, sier Sundøen til Ringerikes Blad. Selv om antall fiskere er økt, har det vært en liten nedgang i antall teiner de siste par årene. Den første fangstdagen i år ble det telt opp 13.401 teiner i Steinfjorden. I går var 8.419 teiner i fjorden, skriver Ringerieks Blad.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS